Κατάλογος Βασικών και Εξειδικευμένων Σεμιναρίων Ναυτιλίας

RSS

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 11.

 • Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  Ο Διεθνής Κώδικας για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) αποτελεί μέρος της Διεθνούς Σύμβασης της Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και ορίζει τους τρόπους εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις με σκοπό την αποφυγή τρομοκρατικών απειλών και λοιπών εγκληματικών ενεργειών. Το πρόγραμμα εστιάζει στη σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται διεθνώς.
 • Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης
  Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις λειτουργικές απαιτήσεις του Συστήματος Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ),την πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, τις ευθύνες και αρμοδιότητες της ναυτιλιακής εταιρείας, του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος, τον τρόπο έκδοσης και ανανέωσης των πιστοποιητικών που απαιτούνται από τον κώδικα και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου του ΣΑΔ.
 • Εκτίμηση Κινδύνων στους Χώρους Εργασίας
  Το πρόγραμμα προετοιμάζει αποτελεσματικά υποψήφιους εσωτερικούς ή εξωτερικούς επιθεωρητές, καλύπτοντας βήμα-βήμα όλο το πλαίσιο-κορμό της εκτίμησης κινδύνων, ενώ περιλαμβάνει και πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων και χρήσιμων προτύπων.
 • Διεθνής Συνθήκη για τη Ναυτική Εργασία – MLC 2006
  Το πρόγραμμα στοχεύει να εξειδικεύσει τους μελλοντικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές στην πραγματικότητα που διαμορφώνει η MLC στην διαχείριση του προσωπικού του πλοίου, στα δικαιώματα των ναυτικών και στις υποχρεώσεις της πλοιοκτησίας και να βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή της MLC στους Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελέγχους.
 • Ναυτιλιακή Ηγεσία
  Το πρόγραμμα αποσκοπεί, μέσα από την παρουσίαση μοντέλων, εργαλείων και πρακτικών, να βοηθήσει τα στελέχη της ναυτιλίας να αναπτύξουν ηγετικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις.
 • Ναυτιλιακή Ιατρική Μέριμνα
  Το σεμινάριο παρέχει γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση έκτακτων και απειλητικών για τη ζωή ιατρικών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν εν πλω.
 • Διοίκηση και Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων
  Το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σημασία της διαχείρισης πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών πληρωμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του πλοίου, τη διατήρηση υψηλής παραγωγικότητας και την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων που οφείλονται σε κενά επικοινωνίας ή κακή συνεννόηση.
 • Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων
  Το σεμινάριο αναδεικνύει τα αίτια των ναυτικών ατυχημάτων, και τους μηχανισμούς πρόληψης τους και διδάσκει τη μεθοδολογία για σωστή διαχείριση και διεξαγωγή της έρευνας περί το ατύχημα, έχοντας σαν σημείο αναφοράς το, κατά περίπτωση, ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
 • Οι Αγοραπωλησίες Πλοίων και τα Συμφωνητικά τους
  Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι πιο συνηθισμένου τύπου σχετικές συμβάσεις και να εξηγηθούν η δομή και οι κύριες ρήτρες τους. Επίσης θα αναλυθεί η πρακτική διάσταση βασικών θεμάτων που εγείρονται κατά την διαπραγμάτευση, σύνταξη και διάρκεια ισχύος των σχετικών συμβάσεων.
 • Εισαγωγή στο Αγγλικό Δίκαιο των Συμβάσεων
  Το σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και εξέταση όρων αυθεντικών συμβάσεων Αγγλικού δικαίου.
Τελευταία Ενημέρωση: 2017/07/24 - 13:38:38

 

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Αξίζει να δείτε 

Center of Excellence in Project Management

Hellenic American Union e-learning platform

Hellenic American Union Thessaloniki


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Πού θα μας βρείτε

Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών & ΙΤ
Μασσαλίας 22, (7ος & 6ος όρ.)
10680 Αθήνα

Τηλέφωνα:
Προγράμματα Business: 2103680006, 2103680907, 2103680056, 2103680927
Προγράμματα IT:
2103680966, 2103680912
Fax: 2103633174
Email: training@hau.gr,
it@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας