Σχετικά μ' εμάς

Το Center of Excellence in Project Management ξεκίνησε το 2003 ως ο πρώτος πάροχος εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα που προσέφερε ολοκληρωμένες λύσεις στο κλάδο της Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου, και συνεχίζει ως πρωτοπόρος στην εκπαίδευση στο συγκεκριμένο κλάδο. Έχουμε υποστηρίξει περισσότερους από 3000 πελάτες με ποσοστό αξιολόγησης άριστης ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών που αγγίζει το 100%.

Πιστεύουμε ότι η Διοίκηση Έργων δεν είναι απλά μόνο εργαλεία, μεθοδολογίες, τεχνικές, αλλά μια δυναμική συνέργεια κατά την οποία άνθρωποι και συστήματα λειτουργούν με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση έργων και την σύγκλιση των αποτελεσμάτων τους με την στρατηγική της επιχείρησης.

Η Αποστολή μας

Να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα της Ελληνικής αγοράς, βοηθώντας στην προώθηση της επιμόρφωσης στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου.

Η Ιστορία μας
 

 • 1999, προσφέρουμε δύο ανοικτά σεμινάρια στη Διοίκηση Έργου σε συνεργασία με το American Management Association.
 • 2003, προσφέρουμε ένα προχωρημένο σεμινάριο για υψηλόβαθμα στελέχη σε συνεργασία με το Management Centre Europe.
 • 2003, ξεκινούμε σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία συμβούλων Business Management Consultants, το Center of Excellence in Project Management, προσφέροντας ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων σύμφωνα με τα πρότυπα του Project Management Institute®.
 • 2004, προσφέρουμε ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
 • 2006, εκπαιδεύσαμε περίπου το 50% Ελλήνων επαγγελματιών που πέτυχαν στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση του PMI, Project Management Professional® (PMPs).
 • 2006, διοργανώνουμε το συνέδριο 1st International Athens Conference on Project Management Best Practices
 • 2007, η Ελληνοαμερικανική Ένωση πιστοποιείται ως Project Management Institute Global Registered Education Provider.
 • 2007, προσφέρουμε το πρώτο ανοικτό σεμινάριο και εξετάσεις στην Ελλάδα για το PRINCE2TM
 • 2008, συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων, το εθνικό μέλος του International Project Management Association, και προσφέρουμε το πρώτο ανοικτό προς το κοινό σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις IPMA-Δ στην Ελλάδα.
 • 2008, φιλοξενούμε στους χώρους της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης τις εξετάσεις Πιστοποίησης IPMA-Δ, τις οποίες διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων σε συνεργασία με τον Αυστριακό αντίστοιχο φορέα, Project Management Austria, πιστοποιώντας τους πρώτους 110 επαγγελματίες στην Ελλάδα.
 • 2009, δημιουργούμε το ιστότοπο http://projectmanagement.hau.gr, αφιερωμένο στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση για τη Διοίκηση Έργου
 • 2010-11, προσφέρουμε νέα σεμινάρια σε ειδικές μεθοδολογίες όπως Agile Project Management, Extreme Project Management
 • 2012, ISO 1429:2008 certificate. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει πιστοποιηθεί από την TUV HELLAS – member of TUV NORD Group - με το πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το Πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429:2008 για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα στο ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: Προγραμματισμός, Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων και Εκτέλεση Έργων με Ιδία Μέσα, Διενέργεια Διαγωνισμών, Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου, Οικονομική Διαχείριση των Έργων

 • 2014, Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο πρώτος Ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει σεμινάρια σε Business Analysis πιστοποιημένα από το IIBA.

 • 2016,  ξεκινάμε νέα σεμινάρια προετοιμασίας για πιστοποιήσεις Agile, PMI-ACP, και PSM (Scrum)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 210-3680907, 210-3680927

project@hau.gr

Μασσαλίας 22, 10680 Αθήνα - Ελλάδα

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/01/27 - 18:35:12

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας