Οι συνεργάτες μας

  • Project Management Institute (PMI) – USA (Global PMI Global Registered Education Provider). To Project Management Institute®  είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπηρετούν το επάγγελμα του Project Manager και θεσπίζουν ανάλογα διαχειριστικά πρότυπα.
  • Ελληνικό Δικτύο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε), το εθνικό μέλος του International Project Management Association (IPMA). To ΕΔΔΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο που αποσκοπεί στην προώθηση της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το IPMA είναι ο παλαιότερος Επιστημονικός – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων (1965) με μέλη του τους Εθνικούς Φορείς Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων.
  • Global Business Management Consultants. Η BMC είναι μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων στο τομέα του project management με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε εκπαίδευση και συμβουλευτική σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς απ’ όλο το κόσμο.
  • Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού ISACA International. Βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης, η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών και μεθόδων στον έλεγχο, ασφάλεια και διακυβέρνηση πληροφορικής, ο προσδιορισμός και η προώθηση προτύπων, η επέκταση των γνώσεων των μελών του καθώς και η υποστήριξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων.
  • International Institute of Business Analysis (IIBA). Το ΙΙΒA® είναι ο πρώτος φορέας στο κόσμο που διεξάγει έρευνα και προγράμματα πιστοποιήσεων στο πεδίο του Business Analysis. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο μοναδικός Ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει σεμινάρια σε Business Analysis τα οποία είναι πιστοποιημένα από το ΙΙΒΑ.  

Τελευταία Ενημέρωση: 2014/07/18 - 12:37:25

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας