Έναρξη Τμημάτων Συνομιλίας Αγγλικών για Ενήλικες!

15/01/2014

Μέσω των μαθημάτων συνομιλίας οι σπουδαστές βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου. Επίσης αναπτύσσουν τους απαραίτητους εκφραστικούς μηχανισμούς μέσω ποικίλων διαδραστικών δραστηριοτήτων. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μέσω της ερευνητικής μεθόδου Milestones to Learning.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας:
Τηλ. 2103680900, Email: english@hau.gr

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/14 - 13:17:25

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα