Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας

Τα τμήματα αγγλικών προσφέρονται κατά το φθινοπωρινό και το εαρινό εξάμηνο. Το φθινοπωρινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο έως Μάρτιο και το εαρινό από Μάρτιο έως αρχές Σεπτεμβρίου με μία ενδιάμεση διακοπή για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Συνδυάζοντας τα Τμήματα Γλώσσας με τα Τμήματα Συνομιλίας, εξασφαλίζετε ολοκληρωμένη γνώση της Αγγλικής ανάλογα με το επίπεδό σας.

 

RSS

 • A1 Αρχάριοι
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος, και εξασκείστε στον προφορικού λόγο μέσω δομημένων διαλόγων και συζητήσεων, και στο γραπτό λόγο γράφοντας παραγράφους.
 • A2 Μέσο Κατώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος, και εξασκείστε στον προφορικό λόγο μέσω ημιδομημένων συζητήσεων και παρουσιάσεων, και στο γραπτό λόγο γράφοντας παραγράφους.
 • Β1 Μέσο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος, και εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω συζητήσεων και παρουσιάσεων, και γραπτού λόγου μέσω επιστολών και εκθέσεων.
 • Β2 Μέσο Ανώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος. Αναπτύσσετε δεξιότητες έκφρασης των επιχειρημάτων σας στα Αγγλικά, ενασκούμενοι στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω συζητήσεων και παρουσιάσεων, και γραπτού λόγου μέσω επιστολών και εκθέσεων.
 • Γ1 Ανώτερο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος, και εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω παρουσιάσεων, συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, και γραπτού λόγου μέσω εκθέσεων.
 • Γ2 Ανώτατο
  Έρχεστε σε επαφή με γραπτό και προφορικό λόγο προσαρμοσμένο στο γλωσσικό επίπεδο του τμήματος, και εξασκείστε στην παραγωγή προφορικού λόγου μέσω παρουσιάσεων, συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, και γραπτού λόγου μέσω εκθέσεων.
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/28 - 11:02:20

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680947, 2103680031
Fax: 2122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας