Δομή και Περιεχόμενο του Business Preliminary

 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων
Κατανόηση & παραγωγή γραπτού λόγου (Reading & Writing) 90 λεπτά Μέρος 1
Πέντε πολύ σύντομα κείμενα (πινακίδες, μηνύματα, καρτ ποστάλ, email, ετικέτες κ.τ.λ.), έκαστο με μία ερώτηση με τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι τα διαβάζουν και επιλέγουν ποια από τις τρεις προτάσεις (A, B ή C) είναι σωστή. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Πέντε σύντομες περιγραφές, συνήθως απαιτήσεων ατόμων, και ένα κείμενο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το κάθε άτομο με μέρος του κειμένου.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Οκτώ γραφήματα ή πίνακες (ή ένα ή περισσότερα γραφήματα με οκτώ μέρη) και πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν κάθε ερώτηση με ένα γράφημα ή μέρος γραφήματος.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο και επτά ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι αποφασίζουν αν μια πρόταση είναι A «Right» («Σωστή») ή Β «Wrong» («Λάθος»), σύμφωνα με το κείμενο ή, σε περίπτωση που δεν δίνεται σχετική πληροφορία στο κείμενο, επιλέγουν το C «Doesn't say» («Δεν λέει»).
7 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα κείμενο, συνήθως από φυλλάδιο   ή από άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού, με έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (A, B ή C) και οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή.
6 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα κείμενο (άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού, διαφήμιση, φυλλάδιου κ.τ.λ.) με δώδεκα αριθμημένα διαστήματα. Κάθε διάστημα αντιστοιχεί σε μία λέξη και οι  υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C).
12 ερωτήσεις
Μέρος 7
Δύο σύντομα κείμενα (υπομνήματα, email, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.τ.λ.) και μία φόρμα προς συμπλήρωση. Οι υποψήφιοι διαβάζουν τα κείμενα και συμπληρώνουν τις σωστές πληροφορίες (λέξη, αριθμό ή φράση) στα κενά διαστήματα της φόρμας.
5 ερωτήσεις
Μέρος 8
Εσωτερική επικοινωνία εταιρείας. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν οδηγίες σε ποιον θα απευθυνθούν και τι θα γράψουν (π.χ. σημείωμα, μήνυμα, υπόμνημα ή email).
30-40 words
Μέρος 9
Απόσπασμα επιχειρηματικής αλληλογραφίας (επιστολή ή email) ή ανακοίνωση, διαφήμιση κ.τ.λ. που οι υποψήφιοι διαβάζουν και λαμβάνουν οδηγίες σε ποιον θα απευθυνθούν και τι θα γράψουν.
60-80 words
 
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 40 λεπτά

Μέρος 1
Οκτώ σύντομες συνομιλίες ή μονόλογοι (ένας ομιλητής). Για κάθε ένα, υπάρχει μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής με λέξεις ή εικόνες. Οι υποψήφιοι ακούνε και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C).

8 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια σύντομη συνομιλία ή μονόλογος με πραγματικές πληροφορίες και μία φόρμα, πίνακας, διάγραμμα ή σημειώσεις με κενά. Οι υποψήφιοι ακούνε και συμπληρώνουν στα κενά τις σωστές πληροφορίες (ημερομηνίες, τιμές, ποσοστά, αριθμούς κ.τ.λ.)
7 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας μεγαλύτερος μονόλογος και μία σελίδα με σημειώσεις ή φόρμα με κενά. Οι υποψήφιοι ακούνε και συμπληρώνουν στα κενά τις πληροφορίες που λείπουν (μία ή δύο λέξεις).
7 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μία μεγαλύτερη ηχογράφηση (περίπου 3 λεπτά) η οποία μπορεί να είναι συνέντευξη ή συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ομιλητών σε θέμα επιχειρηματικού περιεχόμενου. Οι υποψήφιοι ακούνε και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε μία από τις οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
8 ερωτήσεις
 
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 12 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων  Μέρος 1
Συνομιλία μεταξύ του εξεταστή και κάθε υποψήφιου. Ο εξεταστής ενθαρρύνει τους υποψήφιους να μιλήσουν για τους εαυτούς τους και να εκφράσουν προσωπικές απόψεις.
Μέρος 2
Μια σύντομη παρουσίαση («mini-presentation») από κάθε υποψήφιο σε επιχειρηματικό θέμα. Στους υποψήφιους δίνονται prompt που αποτελούν αφορμή για την παρουσίαση.
Μέρος 3
Μία συνεργατική δραστηριότητα μεταξύ των υποψηφίων. Στους υποψήφιους δίνεται σενάριο με prompt με εικόνες ή γραπτά κείμενα που αποτελούν αφορμή για συζήτηση. Ο εξεταστής επεκτείνει τη συζήτηση με περαιτέρω σχόλια.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/16 - 16:48:20

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO 9001:2015 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα