Περιγραφή του ICFE

Το ICFE έχει δημιουργηθεί από το Cambridge English Language Assessment σε συνεργασία με το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Η εξέταση αντιστοιχεί στα επίπεδα B2 και Γ1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και βασίζεται σε καταστάσεις συναφείς  με το σχετικό επαγγελματικό περιβάλλον.  Περιλαμβάνει κείμενα, ασκήσεις και θέματα που όσοι ασχολούνται με τη λογιστική και τα οικονομικά αντιμετωπίζουν στην καθημερινή επαγγελματική ζωή τους.

Όλη η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες (papers) – Reading, Writing, Listening και Speaking – που συνολικά διαρκούν περίπου 3, 5 ώρες (χωρίς να συνυπολογίζονται τα διαλλείματα).

Η προφορική εξέταση δίνει στους υποψήφιους τη δυνατότητα να εκθέσουν τις δεξιότητές τους κατά τη διάρκεια διαπροσωπικής επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην  προφορική εξέταση σε ζεύγη, με δύο εξεταστές του Cambridge English.

Τα θέματα που συνήθως περιλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε από τις ενότητες είναι τα παρακάτω:

  • Οικονομικές αναφορές
  • Ασφάλειες
  • Τραπεζικές επενδύσεις
  • Δεοντολογία και εταιρική διακυβέρνηση
  • Λογιστικά λογισμικά και τεχνολογία της πληροφορικής
  • Εκτιμήσεις εταιριών
  • Αγοραπωλησίες και συγχωνεύσεις

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ICFE:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων Βαθμός (%  επί συνόλου βαθμολογίας)
1 Reading 75 λεπτά 6 μέρη 54 ερωτήσεις 25%
2 Writing 75 λεπτά Μέρος 1: Επιστολή (120–180 λέξεις)
Μέρος 2: Υπόμνημα (200–250 λέξεις)
2 μέρη 25%
3 Listening περ. 40 λεπτά
  • 4 μέρη
  • Τα κείμενα έχουν τη μορφή συζητήσεων, συναντήσεων, συνεντεύξεων, εκπομπών κλπ, με θέματα λογιστικού και οικονομικού περιεχομένου.
30 ερωτήσεις 25%
4 Speaking 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων   25%
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:59:38

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


 

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

 


 

Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας