Δομή και Περιεχόμενο του Flyers

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 25 λεπτά Μέρος 1
Μία μεγάλη εικόνα η οποία απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάνω και κάτω από την εικόνα υπάρχουν ορισμένα ονόματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικα και ένα παιδί και να υπογραμμίσουν το κάθε όνομα που θα αντιστοιχεί στο σωστό άτομο που απεικονίζεται στη μεγάλη εικόνα. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Τρεις σύντομοι διάλογοι ανάμεσα σε δύο συνομιλητές. Δίνεται μια φόρμα ή μια σελίδα από ένα σημειωματάριο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν το μαγνητοφωνημένο απόσπασμα και να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει ή τον αριθμό σε κάθε κενό. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Δύο ομάδες εικόνων. Στα αριστερά υπάρχουν ορισμένες εικόνες με ανθρώπους και με τα ονόματά τους, ή άλλες τοποθεσίες με τις ονομασίες τους ή αντικείμενα. Στα δεξιά υπάρχει μια ομάδα  εικόνων οποίες συνοδεύονται από γράμματα όχι από λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο άτομα και να αντιστοιχήσουν καθεμία από τις εικόνες στα δεξιά  με την αντίστοιχη εικόνα που φέρει ονομασία στα αριστερά.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι διάλογοι. Υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες για κάθε διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια  εικόνα δείχνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση και να επιλέξουν το κουτί που βρίσκεται από κάτω της.  
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια μεγάλη εικόνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να χρωματίσουν τα διάφορα αντικείμενα στην εικόνα χρησιμοποιώντας το χρώμα που ακούν στο διάλογο. Οι υποψήφιοι  πρέπει επίσης να σχεδιάσουν και να χρωματίσουν ένα απλό αντικείμενο κάπου μέσα στην εικόνα. 
5 ερωτήσεις
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) & Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 40 λεπτά Μέρος 1
Δεκαπέντε (15) λέξεις και δέκα (10) ορισμοί (προτάσεις που περιγράφουν ή εξηγούν δέκα από τις δεκαπέντε λέξεις). Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν τις σωστές λέξεις δίπλα σε κάθε ορισμό.  
10 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια μεγάλη εικόνα και επτά προτάσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ορισμένες από τις προτάσεις περιγράφουν την εικόνα σωστά άλλες όχι. Εάν η πρόταση είναι σωστή και αληθής τότε οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ΄ναι΄ δίπλα της. Αν δεν είναι σωστές πρέπει να γράψουν ΄όχι΄.
7 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο άτομα. Ό,τι περιγράφει ο πρώτος ομιλητής είναι καταγεγραμμένο στη φόρμα απαντήσεων, και υπάρχουν κενά για τις απαντήσεις του δεύτερου ομιλητή. Για κάθε κενό οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τη λίστα  (A–H).
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Κάθε κενό αντιπροσωπεύει μια λέξη που λείπει (ένα ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα). Δίπλα στο κείμενο υπάρχει ένα κουτί που περιέχει λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν τη σωστή λέξη από το κουτί για κάθε κενό που υπάρχει και να την αντιγράψουν σε αυτό. Για την τελευταία ερώτηση, οι υποψήφιοι  πρέπει να διαλέξουν τον καλύτερο τίτλο για το κείμενο επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις πιθανούς τίτλους.
6 ερωτήσεις
Μέρος 5
Υπάρχει μια ιστορία και επτά προτάσεις για αυτή. Κάθε πρόταση έχει ένα κενό το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν χρησιμοποιώντας μία, δύο, τρεις ή τέσσερις λέξεις.  
7 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Δίπλα στην κάθε λέξη που λείπει υπάρχουν τρεις πιθανές λέξεις ως απαντήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια απάντηση είναι η σωστή και να αντιγράψουν τη λέξη στο κενό.
10 ερωτήσεις
Μέρος 7
Υπάρχει ένα κείμενο από κάποιο γράμμα ή ημερολόγιο με πέντε κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν τη λέξη που απουσιάζει στο κάθε κενό χωρίς να υπάρχει λίστα με λέξεις να επιλέξουν.
5 ερωτήσεις
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 7-9 λεπτά Μέρος 1
Ο εξεταστής καλωσορίζει τον υποψήφιο και τον ρωτάει το όνομά του. Ο εξεταστής στη συνέχεια δείχνει στον υποψήφιο  μια εικόνα και κρατάει μπροστά του μια άλλη εικόνα η οποία είναι παρόμοια με την πρώτη αλλά έχει ορισμένες διαφορές. Ο εξεταστής διαβάζει κάποιες προτάσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ο υποψήφιος πρέπει να δει τη δεύτερη εικόνα και να πει σε ποια σημεία διαφέρει από την πρώτη.  
4 μέρη
Μέρος 2
Ο υποψήφιος και ο εξεταστής έχουν δύο παρόμοιες εικόνες (για παράδειγμα δύο διαφορετικές σχολικές τάξεις). Ο εξεταστής έχει πληροφορίες για τη μία εικόνα και ο υποψήφιος για την άλλη. Ο εξεταστής κάνει ερωτήσεις στον υποψήφιο για τη μία εικόνα και στη συνέχεια ο υποψήφιος κάνει παρόμοιες ερωτήσεις για την άλλη  εικόνα.
Μέρος 3
Ο εξεταστής δείχνει πέντε εικόνες οι οποίες διηγούνται μια ιστορία και αρχίζει και περιγράφει την πρώτη εικόνα. Στη συνέχει ο υποψήφιος πρέπει να συνεχίσει την ιστορία περιγράφοντας τις άλλες τέσσερις εικόνες.
Μέρος 4
Ο εξεταστής κάνει στον υποψήφιο κάποιες ερωτήσεις για τον εαυτό του (για παράδειγμα για το σχολείο, τα χόμπι, τα γενέθλια, την οικογένεια ή τις διακοπές).  
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:40:29

Αξίζει να δείτε 

 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα