Εξετάσεις Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1994 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και εποπτεύεται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Έχει ως σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός της Ελλάδας, την οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς και ομογενείς, τη στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και την παραγωγή κάθε μορφής υλικού που θα συντελούσε στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει οριστεί ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.


Οι εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας

To πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας θεσμοθετήθηκε το 1998. Ικανοποιεί πάγιο αίτημα διδασκομένων την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για κρατικό τίτλο ελληνομάθειας σε διάφορα επίπεδα.

Πιστοποιητικά χορηγούνται σε επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έξι επίπεδα ελληνομάθειας: Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2. Τα επίπεδα αντιστοιχούν στα επίπεδα  του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς

To πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς θεσμοθετήθηκε κατόπιν υπόδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό  τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τους κοινοτικούς κανόνες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες/επιχειρηματίες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα και είναι απαραίτητο να αποδείξουν τη σχετική επάρκεια ελληνομάθειάς τους.

Το επίπεδο γνώσης της Ελληνικής στο συγκεκριμένο πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 όπως αυτό καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR).

Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για υποψηφίους Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Πρόκειται για πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β1 το οποίο λαμβάνουν όσοι υποψήφιοι Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνομάθειας οι οποίες έχουν διοργανωθεί ειδικά για αυτούς. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους παλιννοστούντες-μετανάστες-πρόσφυγες και άνεργους».

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:11:29

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα