Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας διεξάγονται μία φορά το  χρόνο, μέσα Μαΐου. Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς διεξάγονται τρεις φορές το  χρόνο, Ιανουάριο, Μάιο και Νοέμβριο.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Δευτέρα έως Παρασκευή και οι προφορικές την ίδια ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας που διοργανώνει στην Αθήνα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Eξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας A1 (για παιδιά 8-12 ετών & εφήβους και ενηλίκους) Τρίτη 21 Μαΐου  2019 (πρωί) 65 €
A2 Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι) 65 €
B1 Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (απόγευμα) 65 €
B2 Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (πρωί) 73 €
Γ1 Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 (απόγευμα) 73 €
Γ2 Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 (πρωί) 73 €

Περίοδος  Εγγραφών: από 1 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

Υποβολή αιτήσεων: μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Eξετάσεις Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς A2 Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 (πρωί)

65€

Από 3 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019 (πρωί)

65€

Από 19 Νοεμβρίου έως 09 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη 21 Μαΐου 2019 (μεσημέρι) 

65€

Από 1η Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2019

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/01/28 - 12:41:17

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα