Εξετάσεις γλωσσομάθειας

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγει εξετάσεις γλωσσομάθειας σε περίπου 90 εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για όλες τις εξετάσεις, όποτε και όπου διεξάγονται,  το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων παρέχει πλήρη λογιστική, τεχνολογική και διοικητική υποστήριξη εξασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή τους.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης διεξάγει τις παρακάτω εξετάσεις γλωσσομάθειας:
 

Εξέταση Φορέας Τόποι διεξαγωγής εξετάσεων
Πανεπιστήμιο του Michigan Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρος
Ελλάδα
 
Hellenic American University Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρος
 
Educational Testing Service® (ETS®) Ελλάδα, Κύπρος
 
University of Cambridge Ελλάδα
 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αθήνα
 
Εξετάσεις οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου ακαδημαϊκού φορέα Άλλοι φορείς Κατόπιν αιτήματος φορέα
Πολιτική ίσων ευκαιριών

Το  Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, στις εγγραφές υποψηφίων, στη διεξαγωγή εξετάσεων και στην παροχή υπηρεσιών.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/10 - 14:31:46

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα