Εξετάσεις προσομοίωσης για μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE

Κατόπιν αιτήματος του κάθε ενδιαφερόμενου, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει σε μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις προσομοίωσης με την καταβολή δικαιώματος συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικούς υποψήφιους ECCE και ECPE να προετοιμαστούν καλύτερα και αποτελεσματικότερα για τις εξετάσεις CaMLA τις οποίες διεξάγει.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται σε υποψήφιους των εξετάσεων CaMLA και σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους, επιπλέον των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Τι είδη εξετάσεων προσομοίωσης προσφέρονται;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης περιλαμβάνουν διεξαγωγή των ακόλουθων ενοτήτων ECCE και ECPE:

 • ECCE: Listening και GVR
 • ECPE: Listening και GCVR
Τι υλικά χρησιμοποιούνται κατά τις εξετάσεις προσομοίωσης;
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι αυθεντικά, καθώς έχουν αναπτυχθεί από το Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι διαφορετικά από οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.
 • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ασφαλή και εμπιστευτικά, ακριβώς όπως οποιοδήποτε εξεταστικό υλικό χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κανονικών εξετάσεων.
Πώς διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης;

Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ακριβώς όπως οι κανονικές εξετάσεις όσον αφορά σε όλες τις σχετικές διαδικασίες (διάρκεια, οδηγίες, θέσεις συμμετεχόντων κλπ).  

Πότε και πού διεξάγονται οι εξετάσεις προσομοίωσης; Πόσο κοστίζουν;
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε συμφωνία με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κανονικών εξετάσεων ECCE και ECPE.
 • Οι εξετάσεις προσομοίωσης διεξάγονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή σε άλλους κατάλληλους χώρους. 
 • Δικαίωμα συμμετοχής για μεμονωμένους μαθητές: 45€ ανά άτομο. Δικαίωμα συμμετοχής για μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών: 25€ ανά άτομο. (Ισχύει ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων.)
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης είναι ανοιχτή για όλους τους μαθητές που προετοιμάζονται για το ECCE και ECPE, είτε μεμονωμένα είτε παρακολουθώντας μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις.

Ποια είναι τα οφέλη για όσους μαθητές συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Όσοι μαθητές συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης ECCE ή ECPE θα ωφεληθούν ως εξής:

 • Θα εξοικειωθούν με την ισχύουσα δομή και το γενικό περιεχόμενο των ενοτήτων Listening και G(C)VR των ECCE και ECPE.
 • Θα αποκομίσουν εμπειρία από συμμετοχή σε εξετάσεις προσομοίωσης υψηλών απαιτήσεων πριν συμμετάσχουν σε κανονικές εξετάσεις.    
 • Θα λάβουν αναλυτική έγγραφη ενημέρωση για την επίδοσή τους την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, έτσι ώστε να εστιάσουν σε σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επίδοσή τους σε εξετάσεις προσομοίωσης επ’ ουδενί εγγυάται παρόμοια επίδοση στις ίδιες κανονικές εξετάσεις.
Πώς μπορούν οι μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις προσομοίωσης;

Μεμονωμένοι μαθητές

 1. Kατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση Application Form Mock exams Individuals. Στην αίτηση αναφέρονται οι προθεσμίες υποβολής.
 2. Σκανάρετε τη συμπληρωμένη αίτηση.
 3. Καταθέστε το δικαίωμα συμμετοχής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
  Τράπεζα: ALPHA BANK
  Αριθμός λογαριασμού: 262 00 2002 002551
  IBAN: GR26 0140 2620 2620 0200 2002 551
 4. Σκανάρετε το αποδεικτικό κατάθεσης.
 5. Υποβάλετε μέσω e-mail (support@hau.gr) τα ακόλουθα σκαναρισμένα έγγραφα: αίτηση και αποδεικτικό κατάθεσης.
 6. Τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης, θα λάβετε μέσω e-mail το πρόγραμμά σας.

Μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών
Οι μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών δηλώνουν συμμετοχή μέσω του Κέντρου Ξένων Γλωσσών τους και πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο τους για περισσότερες πληροφορίες.

Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 1. Kατεβάστε, εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση Application Form Language School Students. Στην αίτηση αναφέρονται οι προθεσμίες υποβολής.
 2. Σκανάρετε τη συμπληρωμένη αίτηση.
 3. Καταθέστε το δικαίωμα συμμετοχής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:
  Τράπεζα: ALPHA BANK
  Αριθμός λογαριασμού: 262 00 2002 002551
  IBAN: GR26 0140 2620 2620 0200 2002 551
 4. Σκανάρετε το αποδεικτικό κατάθεσης.
 5. Υποβάλετε μέσω e-mail (support@hau.gr) τα ακόλουθα σκαναρισμένα έγγραφα: αίτηση και αποδεικτικό κατάθεσης.
 6. Τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων προσομοίωσης, θα λάβετε μέσω e-mail το πρόγραμμα των μαθητών σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα
Τ: 2103680000
F: 2103634200
E-mail: exams@hau.gr

Θεσσαλονίκη
T: 2310557600
F: 2310553925
E-mail: exams@hau.gr

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/12/19 - 11:42:04

Αξίζει να δείτε 

 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

 

linkedin logo  YouTube logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας