Δομή και Περιεχόμενο του Μovers

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων/ασκήσεων
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 25 λεπτά Μέρος  1
Μία μεγάλη εικόνα η οποία απεικονίζει άτομα να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάνω και κάτω από την εικόνα υπάρχουν ορισμένα ονόματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να υπογραμμίσουν το κάθε όνομα που θα αντιστοιχεί στο σωστό άτομο που απεικονίζεται στη μεγάλη εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος  2
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο άτομα. Δίνεται μια φόρμα ή μια σελίδα από ένα σημειωματάριο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν το μαγνητοφωνημένο απόσπασμα και να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει ή τον αριθμό σε κάθε κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας διάλογος ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί. Το παιδί περιγράφει τι έκανε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά και να αντιστοιχίσουν με μία γραμμή την ημέρα της εβδομάδας  με την εικόνα που δείχνει τη δραστηριότητα που έκανε το παιδί εκείνη την ημέρα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι διάλογοι. Υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες για κάθε διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια  εικόνα δείχνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση και να επιλέξουν το κουτί που βρίσκεται από κάτω της.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μία μεγάλη εικόνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα  σε έναν ενήλικο και ένα παιδί. Ο ενήλικος ζητάει από το παιδί να χρωματίσει τα διάφορα αντικείμενα που απεικονίζονται στην εικόνα και να γράψει μια απλή λέξη ή να σχεδιάσει ένα αντικείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες.
5 ερωτήσεις
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) & Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 30 λεπτά Μέρος 1
Αριστερά υπάρχουν οκτώ εικόνες με αντικείμενα και την αγγλική λέξη από κάτω από κάθε εικόνα. Στα δεξιά υπάρχουν έξι  ορισμοί (προτάσεις που περιγράφουν ή εξηγούν έξι από τα οκτώ αντικείμενα στα δεξιά). Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τον ορισμό και να γράψουν τη σωστή λέξη κάτω από την εικόνα.
6 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια μεγάλη εικόνα και επτά προτάσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ορισμένες από τις προτάσεις περιγράφουν την εικόνα σωστά άλλες όχι. Εάν η πρόταση είναι σωστή και αληθής τότε οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ΄ναι΄ δίπλα της. Αν δεν είναι σωστές πρέπει να γράψουν ΄όχι΄.
6 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τι λέει ο δεύτερος ομιλητής (A, B ή C).
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Δίπλα στο κείμενο υπάρχουν ορισμένες μικρές εικόνες και λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια λέξη ταιριάζει στο κάθε κενό και να τη γράψουν. Για την τελευταία ερώτηση οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν το καλύτερο τίτλο για το κείμενο επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις πιθανούς τίτλους. 
7 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια ιστορία σε τρία μέρη. Κάθε μέρος της ιστορίας έχει μια εικόνα. Μετά από κάθε μέρος της ιστορίας οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τις προτάσεις χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις λέξεις.
10 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Δίπλα στην κάθε λέξη που λείπει υπάρχουν τρεις πιθανές λέξεις ως απαντήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια απάντηση είναι η σωστή και να αντιγράψουν τη λέξη στο κενό.
5 ερωτήσεις
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 5-7 λεπτά Μέρος 1
Ο εξεταστής καλωσορίζει τον υποψήφιο και τον ρωτάει το όνομά του. Στη συνέχεια ο υποψήφιος βλέπει δύο εικόνες οι οποίες είναι παρόμοιες αλλά έχουν ορισμένες διαφορές. Ο εξεταστής ζητάει από τον υποψήφιο να περιγράψει τέσσερις διαφορές στις εικόνες. 
4 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δείχνει τέσσερις εικόνες οι οποίες διηγούνται μια ιστορία και αρχίζει και περιγράφει την πρώτη εικόνα. Στη συνέχει ο υποψήφιος πρέπει να συνεχίσει την ιστορία περιγράφοντας τις άλλες τέσσερις εικόνες.
Μέρος 3
Ο εξεταστής δείχνει στους υποψηφίους τέσσερις εικόνες. Σε κάθε ομάδα εικόνων η μία διαφέρει από άλλη. Ο υποψήφιος πρέπει να πει ποια εικόνα είναι διαφορετική και να εξηγήσει γιατί.  
Μέρος 4
Ο εξεταστής κάνει στον υποψήφιο κάποιες ερωτήσεις για τον εαυτό του (για παράδειγμα για το σχολείο, τα χόμπι, τα γενέθλια, την οικογένεια ή τις διακοπές).  
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:39:37

Αξίζει να δείτε 

 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα