Εξέταστρα TOEIC® σε ειδικές τιμές για φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

03/11/2015

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει δράση για την πιστοποίηση φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στην γνώση της αγγλικής γλώσσας μέσω των εξετάσεων TOEIC®.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις TOEIC® καταβάλλοντας εξέταστρα 50€. (Σημείωση: Τα εξέταστρα για το γενικό κοινό ανέρχονται σε 150€).

Η δράση επιδιώκει να βοηθήσει φοιτητές που σπουδάζουν σε κρατικά πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα (TEI) να αποκτήσουν μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση γλωσσομάθειας. Με αυτή την πιστοποίηση, οι φοιτητές θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα διεκδικώντας επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν κατά την διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στην ευρύτερη αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

Όροι συμμετοχής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν φοιτητές που θα προσκομίσουν ισχύουσα φοιτητική ταυτότητα ή πάσο.
  • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν για όλους τους υποψήφιους στην ιστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
  • Οι συμμετέχοντες στη δράση μπορούν να λάβουν επίσημο πιστοποιητικό TOEIC® αν το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλουν 35€ για την έκδοση του πιστοποιητικού.
  • Οι μειωμένες τιμές στα εξέταστρα ισχύουν για την περίοδο από 2 Νοεμβρίου 2015 έως και 31 Ιανουαρίου 2016.
  • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της περιοχής σας.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/02 - 11:31:51

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα