Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το ICFE


Σε ποιους απευθύνεται το ICFE;

Το ICFE απευθύνεται σε σπουδαστές λογιστικής ή οικονομικών και επαγγελματίες στο χώρο των οικονομικών ή της λογιστικής.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις ICFE;
 • Οι σπουδαστές λογιστικής ή οικονομικών μπορούν να αξιοποιήσουν την πιστοποίηση ώστε:
  • Να εξασφαλίσουν απασχόληση σε διεθνές οικονομικό περιβάλλον (λογιστικά γραφεία και οι σχετικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).
  • Να φοιτήσουν σε αγγλόφωνες Σχολές λογιστικής ή οικονομικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Οι επαγγελματίες στο χώρο των οικονομικών ή της λογιστικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστοποίηση ώστε:
  • Να εξασφαλίσουν νέα απασχόληση σε διεθνές οικονομικό περιβάλλον (λογιστικά γραφεία και οι σχετικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).
  • Να λάβουν προαγωγή από τον οργανισμό στον οποίο απασχολούνται.
  • Να σπουδάσουν έχοντας ως στόχο πιστοποίηση στη λογιστική ή στα οικονομικά.
  • Να βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον ή να συνεργάζονται με διεθνείς πελάτες και συναδέλφους τους.
  • Να βελτιώσουν τις σπουδαστικές και εξεταστικές επιδόσεις τους σε εξετάσεις λογιστικής και οικονομικών.
  • Να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για επαγγελματική εξέλιξη.
 • Τα λογιστικά γραφεία και οι σχετικές υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μπορούν να αξιοποιήσουν το ICFE ως βασικό εργαλείο ώστε:
  • Να προσλαμβάνουν προσωπικό με τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες.
  • Να βελτιώνουν τις διεθνώς συναφείς γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού τους παγκοσμίως.
  • Να υλοποιούν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης.
 • Το ICFE παρέχει την πλέον αξιόπιστη περιγραφή των γλωσσικών δεξιοτήτων όσων το κατέχουν για τους παρακάτω λόγους:
  • Αποτελεί εξέταση υψηλής ποιότητας που καλύπτει όλες τις βασικές γλωσσικές ποικιλίες της Αγγλικής (όπως τα Βρετανικά Αγγλικά και τα Αμερικανικά Αγγλικά).
  • Έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί αξιοκρατική εξέταση ανεξαρτήτως εθνικότητας και γλωσσικού υπόβαθρου.
  • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του είδους.
Πού αναγνωρίζεται το ICFE;

Το ICFE είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ICFE στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί το μοναδικό ‘ανοικτό’ εξεταστικό κέντρο που έχει εξουσιοδοτηθεί να διεξάγει εξετάσεις ICFE στην Ελλάδα.

Πού και πότε διεξάγονται οι εξετάσεις ICFE από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει εξετάσεις ICFE στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Οι γραπτές εξετάσεις ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια ενός πρωινού ενώ οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις ICFE που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
ICFE 19 Νοεμβρίου 2016 220 € 01/09 -07/10/2016
Πώς εγγράφονται οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις ICFE που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν για τις εξετάσεις ICFE που διεξάγονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση πρέπει να υποβάλουν την κατάλληλη αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εντός της σχετικής περιόδου εγγραφών.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής:

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις ICFE και να αναζητήσουν βοήθεια;

Το Cambridge English προσφέρει μεγάλη ποικιλία υποστηρικτικού υλικού για υποψήφιους και καθηγητές.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται συνήθως εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Τα Statement of Results των υποψηφίων περιλαμβάνουν πληροφορίες για την επίδοσή τους στην κάθε ενότητα της εξέτασης.

Βαθμοί επιτυχίας είναι οι ακόλουθοι: «Β2 Pass», «C1 Pass» και «C1 Pass with Merit».

Το Cambridge English απονέμει πιστοποιητικό ICFE σε όσους υποψήφιους λάβουν έναν από τους ανωτέρω βαθμούς.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/08/31 - 14:10:01

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook

linkedin logo  YouTube logo

Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


 

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

 


 

Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας