Δομή και Περιεχόμενο του Starters

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) Περίπου 20 λεπτά Μέρος 1
Δίνονται μία μεγάλη φωτογραφία, επτά μικρότερες που απεικονίζουν αντικείμενα και πέντε σύντομοι διάλογοι μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά τους διαλόγους και να τραβήξουν μία γραμμή από κάθε αντικείμενο ως το σημείο που βρίσκεται στη μεγάλη εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Σύντομη συζήτηση μεταξύ ενός παιδιού και ενός ενήλικα. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να σημειώνουν τη σωστή απάντηση (κάποιο όνομα ή έναν αριθμό) μετά κάθε πρόταση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Πέντε σύντομοι διάλογοι στους οποίους μιλούν διαφορετικά ζεύγη ανθρώπων. Σε κάθε διάλογο αντιστοιχεί μια ερώτηση και τρεις εικόνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά κάθε διάλογο και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση(A, B ή Γ).
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μια μεγάλη εικόνα που δείχνει επτά διαφορετικά παραδείγματα του ίδιου αντικειμένου (για παράδειγμα επτά μπάλες ή επτά βιβλία). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά έναν διάλογο μεταξύ ενός ενήλικα και ενός παιδιού και να χρωματίσουν κάθε αντικείμενο χρησιμοποιώντας το χρώμα που αναφέρεται στη συζήτηση.
5 ερωτήσεις
Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing) Περίπου 20 λεπτά Μέρος 1
Πέντε εικόνες αντικειμένων. Κάτω από κάθε αντικείμενο υπάρχει μια πρόταση που ξεκινά ως εξής «Αυτό είναι ένα…». Εάν η πρόταση είναι σωστή, οι υποψήφιοι σημειώνουν ένα «ν» δίπλα στη φωτογραφία. Εάν η πρόταση δεν αναφέρει την αλήθεια, οι υποψήφιοι σημειώνουν ένα «x».
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μία μεγάλη εικόνα και μερικές προτάσεις που αναφέρονται σε αυτήν. Εάν η πρόταση είναι σωστή οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν «yes». Εάν η πρόταση δεν αναφέρει την αλήθεια οι υποψήφιοι πρέπει να σημειώσουν «no». 
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Πέντε φωτογραφίες αντικειμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τη σωστή λέξη για το αντικείμενο στα Αγγλικά. Μετά κάθε εικόνα ακολουθούν παύλες (- - -) που δηλώνουν πόσα γράμματα έχει η λέξη και κάποια ανακατωμένα γράμματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να τοποθετήσουν τα ανακατωμένα γράμματα στη σωστή σειρά για να σχηματίσουν τη λέξη. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Κείμενο από το οποίο λείπουν κάποιες λέξεις (κενά). Το κείμενο ακολουθεί ένα πλαίσιο που περιέχει μερικές εικόνες και λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν τη σωστή λέξη από το πλαίσιο και να την αντιγράψουν σε κάθε κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Τρεις εικόνες διηγούνται μια ιστορία. Σε κάθε εικόνα αντιστοιχούν μια ή δυο ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να κοιτάξουν τις εικόνες και να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση πρέπει να είναι μονολεκτική.
5 ερωτήσεις
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 3-5 λεπτά Μέρος 1
Ο εξεταστής καλωσορίζει τον υποψήφιο και ρωτά το όνομά του/της. Κατόπιν, κατονομάζει κάποια  αντικείμενα σε μια μεγάλη εικόνα και ζητά από τον υποψήφιο να του τα δείξει.
5 Μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δείχνει στον υποψήφιο κάποιες μικρές φωτογραφίες αντικειμένων. Ο εξεταστής κατονομάζει τρία αντικείμενα και ζητά από τον υποψήφιο να του τα δείξει. κατόπιν, ζητά από τον υποψήφιο να τοποθετήσει κάθε κάρτα αντικειμένου κάπου στην μεγάλη εικόνα του Μέρους 1 (π.χ. «Βάλτε το κοχύλι κάτω από το δέντρο»).
Μέρος 3
Ο εξεταστής κάνει μερικές ερωτήσεις στον υποψήφιο για την μεγάλη εικόνα του Μέρους 1 (π.χ. «Τι είναι αυτό;», «Τι χρώμα έχει;»).
Μέρος 4
Ο εξεταστής κάνει μερικές ερωτήσεις στον υποψήφιο για τις μικρές φωτογραφίες αντικειμένων του Μέρους 2 (π.χ. «Τι είναι αυτό;», «Εσύ έχεις ένα…;).
Μέρος 5
Ο εξεταστής κάνει μερικές ερωτήσεις στον υποψήφιο για τον εαυτό του (π.χ. για την ηλικία του, την οικογένειά του, τους φίλους του).
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:38:39

Αξίζει να δείτε 

 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα