Δομή και Περιεχόμενο του MET

Το MET εξετάζει κατανόηση προφορικού λόγου, γραμματική, λεξιλόγιο, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις διακριτές ενότητες: κατανόηση προφορικού λόγου (listening), κατανόηση γραπτού λόγου και γραμματική (reading and grammar) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων MET:

Ενότητα Χρόνος Περιγραφή # ερωτήσεων
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) περ. 45 λεπτά Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης συνομιλιών και ομιλιών σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα. 60
Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γραμματική (Reading and Grammar) 90 λεπτά Γραμματική
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξετάζουν ποικιλία γραμματικών δομών του γραπτού λόγου.
25
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Ερωτήσεις που αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης ποικίλων κειμένων σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα.
50
Παραγωγή Προφορικού Λόγου
(Speaking)
έως 15 λεπτά

Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή που περιλαμβάνει πέντε διακριτές  δραστηριότητες σε διάφορα θέματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιγράψουν πληροφορίες σχετικά με μία εικόνα και τους εαυτούς τους, να εκφράσουν τεκμηριωμένη άποψη και να παρουσιάσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης.

Συγκεκριμένα:

  • Δραστηριότητα 1: Ο υποψήφιος περιγράφει μια εικόνα.
  • Δραστηριότητα 2: Ο υποψήφιος παρουσιάζει μια προσωπική εμπειρία σε θέμα σχετικό με την εικόνα.
  • Δραστηριότητα 3: Ο υποψήφιος εκφράζει τεκμηριωμένη άποψη σε θέμα σχετικό με την εικόνα.
  • Δραστηριότητα 4: Ο υποψήφιος παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης κατάστασης.
  • Δραστηριότητα 5: Ο υποψήφιος εκφράζει άποψη σε νέο θέμα και προσπαθεί να πείσει τον εξεταστή να συμφωνήσει.
5 δραστηριότητες
  • Τα δύο πρώτα μέρη (Listening και Reading and Grammar) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τρίτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) και στα κείμενα της ενότητας Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) παρουσιάζονται περιστάσεις καθημερινής επικοινωνίας σε περιβάλλον Αμερικανικής Αγγλικής.
  • Το επίπεδο γνώσης λεξιλογίου αξιολογείται μέσω των ενοτήτων Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening) και Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading).
  • Υλικό για Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/03/02 - 14:54:25

Αξίζει να δείτε 

Orfeas

Orfeas for individual candidates

banner for Seminars & Webinars for Teachers

Hellenic American Union Thessaloniki

ΕΤΕCT logo

Newsletter


Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo


Διεθνείς Πιστοποιήσεις

ESYD logo


ISO-9001:2008 Certified

ISO 9001

 


Πού θα μας βρείτε

Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Διδότου 15
10680 Aθήνα
Τηλ. Κέντρο: +30 2103680000
Fax: +30 2103634200
Email: exams@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα