Όλα τα Τμήματα

  • Για να μάθετε και να τελειοποιήσετε τα Ελληνικά σας, παρακολουθήστε τα τμήματα ελληνικής γλώσσας . Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και προετοιμασία για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας αν επιθυμείτε να πιστοποιήσετε τις γνώσεις σας.
  • Για να εξασκήσετε τον προφορικό σας λόγο και να έρθετε πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα, παρακολουθήστε τμήματα συνομιλίας.
  • Για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, παρακολουθήστε τα  τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές ανάγκες, στόχους, επίπεδο γνώσεων και γνωστικό υπόβαθρο, θα εξασφαλίσετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα τμήματά μας συγκεντρωτικά: 
 

  Τμήμα Πιστοποίηση
Τμήματα Γλώσσας με ενσωματωμένη προετοιμασία για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας Α1 Αρχάριοι Επίπεδο Α1
  Α2 Μέσο Κατώτερο Επίπεδο Α2
  Β1 Μέσο Επίπεδο Β1
  Β2 Μέσο Ανώτερο Επίπεδο Β2
  Γ1 Ανώτερο Επίπεδο Γ1
  Γ2 Ανώτατο Επίπεδο Γ2
 
Τμήματα Συνομιλίας Μέσο Προφορικό Επίπεδο Β1
  Ανώτατο Προφορικό Επίπεδο Γ1
 
Τμήματα Προετοιμασίας Εξετάσεων Προετοιμασίας Α1 Επίπεδο Επίπεδο Α1
  Προετοιμασίας Α2 Επίπεδο Επίπεδο Α2
  Προετοιμασίας Β1 Επίπεδο Επίπεδο Β1
  Προετοιμασίας B2 Επίπεδο Επίπεδο Β2
  Προετοιμασίας Γ1 Επίπεδο Επίπεδο Γ1
  Προετοιμασίας Γ2 Επίπεδο Επίπεδο Γ2

 Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/22 - 16:22:07

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας