Κατατακτήριο Τεστ Ελληνικών

Γενικές πληροφορίες
 • Το κατατακτήριο τεστ προσφέρεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική (online) μορφή και σας επιτρέπει να εξακριβώσετε το επίπεδό σας στα Ελληνικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμά σας για να εγγραφείτε στα μαθήματά μας ή απλώς για να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας.
 • Θα πρέπει να δώσετε τεστ πριν εγγραφείτε σε κάποιο τμήμα αν γνωρίζετε έστω και λίγο Ελληνικά ή έχετε παρακολουθήσει μαθήματα Ελληνικών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και διακόψατε τις σπουδές σας για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος.
 • Δεν θα πρέπει να δώσετε τεστ αν δε γνωρίζετε καθόλου Ελληνικά. Σε αυτή την περίπτωση, εντάσσεστε στο τμήμα ‘Α1 Αρχάριοι’.
 • Τα αποτελέσματα ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος. Εφόσον περάσει ένα έτος και δεν έχετε εγγραφεί, θα πρέπει να ξαναδώσετε το τεστ.
 • Αν θεωρείτε ότι δεν καταταχθήκατε σωστά στο τμήμα το οποίο παρακολουθείτε, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας ως το τρίτο μάθημα, προκειμένου να επαναξιολογηθεί το γλωσσικό επίπεδό σας.
Το έντυπο κατατακτήριο τεστ:
 • διεξάγεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, κατόπιν ραντεβού.
 • διορθώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους. 
 • περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έχει διάρκεια από 60 ως 90 λεπτά περίπου.
 • προσφέρεται με οικονομική επιβάρυνση.
Το online κατατακτήριο τεστ
 • Για να δώσετε το τεστ, θα πρέπει να έχετε ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
 • Το τεστ διορθώνεται αυτόματα και ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε δηλώσει.
 • Περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συνολικά, ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του τεστ είναι 90 λεπτά.
 • Διατίθεται δωρεάν.

 

Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/05/29 - 10:22:53

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα