Τμήματα Προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Ελληνομάθειας

Τα τμήματα προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρονται σε όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2) και διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαΐου.

Στη διάρκεια των μαθημάτων, οι σπουδαστές:

 • εξοικειώνονται με τους τύπους των ασκήσεων που θα συναντήσουν στις εξετάσεις  
 • εκπαιδεύονται στην τήρηση του χρόνου κάθε μέρους της εξέτασης
 • αναπτύσσουν ευχέρεια στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 • βελτιώνουν τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου
 • μαθαίνουν τεχνικές και στρατηγικές που θα συμβάλουν στην επιτυχία τους

Συνδυάζοντας Τμήματα Προετοιμασίας με Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας ή/και Τμήματα Συνομιλίας αυξάνονται οι πιθανότητες για επιτυχία στις Εξετάσεις Ελληνομάθειας.

RSS

 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Α1 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας A1 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Α2 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας A2 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Β1 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας B1 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων B2 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας B2 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Γ1 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
 • Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Γ2 Επίπεδο
  Εξοικειώνεστε με τις απαιτήσεις και τη δομή των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Γ2 επιπέδου του Υπουργείου Παιδείας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/04 - 22:58:46

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας