Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων B2 Επίπεδο

Τι θα μάθω;

Παρακολουθώντας αυτό το τμήμα:

 • να αναπτύξετε ακρίβεια και ευχέρεια κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 • να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου
 • να αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου
 • να αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου
 • να μάθετε στρατηγικές που θα συμβάλουν στην επιτυχία σας στις εξετάσεις
Ποιο είναι το επίπεδο του τμήματος;

Το τμήμα αυτό στοχεύει στο B2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Oι σπουδαστές:

 • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους,
 • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό και άνεση και ταχύτητα στο βαθμό που η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται
 • να εκφράζονται με σαφήνεια και λεπτομέρεια σε ποικιλία
 • να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα σε θέματα επικαιρότητας.

Πόσο διαρκεί;

Τα μαθήματα διαρκούν 10 εβδομάδες. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 3 ώρες και γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Τα μαθήματα ξεκινούν 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 1 εικοσάλεπτο διάλειμμα.

Τι περιλαμβάνει;

Το τμήμα περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Για αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης, συμβουλευτείτε το έντυπο Περιγραφή Τμήματος.

Τι βιβλία θα χρειαστώ;

Στο πρώτο μάθημα ο καθηγητής θα σας ενημερώσει για το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Θα πρέπει:
 • να συμμετέχετε στις δραστηριότητες και συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και να τηρείτε τις οδηγίες του καθηγητή σας.
 • να παραδίνετε τις εργασίες σας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον καθηγητή σας. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο κατόπιν προσωπικής συνεννόησης.
 • να προσέρχεστε εγκαίρως σε κάθε μάθημα. Αν απουσιάσετε παραπάνω από (πέντε) 5 ώρες δεν θα προαχθείτε στο επόμενο τμήμα.
Κατεβάστε το έντυπο Περιγραφή Τμήματος Προετοιμασίας Εξετάσεων B2 Επίπεδο (.pdf, 86 KB)

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος 510
Μονάδα/Πρόγραμμα Νέα Ελληνικά
Γλώσσες EL
Επίπεδο B2
Προαπαιτούμενα Τουλάχιστον Μέσο 3 ή κατατακτήριο τεστ (έντυπο ή on-line)
Σε ποιον απευθύνεται Ενήλικες, άνω των 16 ετών
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Προσφέρεται OnlineΌχι
Εγγραφή OnlineΌχι
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/11 - 16:05:27

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας