Τμήμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Α2 Επίπεδο

Τι θα μάθω;

Παρακολουθώντας αυτό το τμήμα:

 • να αναπτύξετε ακρίβεια και ευχέρεια κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
 • να εξοικειωθείτε με τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου
 • να αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου
 • να αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου
 • να μάθετε στρατηγικές που θα συμβάλουν στην επιτυχία σας στις εξετάσεις
Ποιο είναι το επίπεδο του τμήματος;

Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Α2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Oι σπουδαστές:

 • μπορούν να κατανοούν λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται καθημερινά για οικεία θέματα (π.χ. βασικές πληροφορίες για τους ίδιους και την οικογένειά τους, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία)
 • μπορούν να επικοινωνούν σε καθημερινά πλαίσια που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα.
 • μπορούν να περιγράφουν με απλό τρόπο πτυχές της ζωής τους, το άμεσο περιβάλλον και βασικές τους ανάγκες.
Πόσο διαρκεί;

Τα μαθήματα διαρκούν 10 εβδομάδες. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 3 ώρες και γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Τα μαθήματα ξεκινούν 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 1 εικοσάλεπτο διάλειμμα.

Τι περιλαμβάνει;

Το τμήμα περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Για αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης, συμβουλευτείτε το έντυπο Περιγραφή Τμήματος.

Τι βιβλία θα χρειαστώ;

Στο πρώτο μάθημα ο καθηγητής θα σας ενημερώσει για το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Θα πρέπει:
 • να συμμετέχετε στις δραστηριότητες και συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και να τηρείτε τις οδηγίες του καθηγητή σας.
 • να παραδίνετε τις εργασίες σας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον καθηγητή σας. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο κατόπιν προσωπικής συνεννόησης.
 • να προσέρχεστε εγκαίρως σε κάθε μάθημα. Αν απουσιάσετε παραπάνω από (πέντε) 5 ώρες δεν θα προαχθείτε στο επόμενο τμήμα.
Κατεβάστε το έντυπο Περιγραφή Τμήματος Προετοιμασίας Εξετάσεων Α2 Επίπεδο (.pdf, 86 KB)

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος 514
Μονάδα/Πρόγραμμα Νέα Ελληνικά
Γλώσσες EL
Επίπεδο A2
Προαπαιτούμενα Τουλάχιστον Μέσο 1 ή κατατακτήριο τεστ
Σε ποιον απευθύνεται Ενήλικες, άνω των 16 ετών
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Προσφέρεται OnlineΌχι
Εγγραφή OnlineΌχι
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/11 - 16:21:58

Newsletter

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter   Hellenic American Union Facebook

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 11Β (2ος όροφος)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Αποστολή Σελίδας