Γεράκης Πάνος, Διδακτικό Προσωπικό

Γεράκης Πάνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πάνος Γεράκης είναι κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας, Υποκριτικής Τέχνης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νεοελληνική Φιλολογία. Στο παρόν είναι υποψήφιος Διδάκτωρ τον τομέα Αγγλικής Φιλολογίας (Λογοτεχνία / Θεωρία Πολιτισμού) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας και από το 2003 εργάζεται ως καθηγητής γλωσσών (αγγλικής, νέας ελληνικής, ισπανικής, ιταλικής) στην Αθήνα. Το 2014, ξεκίνησε να εργάζεται ως καθηγητής αγγλικής γλώσσας στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/09/21 - 12:04:38

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900, 2103680910
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα

Στείλτε αυτή την σελίδα