Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση

Σχεδιάζοντας προγράμματα κατάρτισης στοχευμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους εργαζόμενούς σας να γίνουν αποδοτικότεροι στην εργασία τους.

Γιατί να επιλέξετε την ενδοεπιχειρισιακή κατάρτιση

Προσαρμόζουμε της εκπαίδευση στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης

Εργαζόμαστε μαζί σας για να καταγράψουμε σαφείς ανάγκες και συγκεκριμένους στόχους που θέλετε να καλύψετε. Ενσωματώνουμε στην διδακτική ύλη βέλτιστες πρακτικές, τα κατάλληλα εργαλεία, και την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο, στην εμπειρία και στις μαθησιακές ιδιαιτερότητες ενήλικων εργαζόμενων.

Μαθαίνουμε στη πράξη

Τα προγράμματά μας παρέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό της χρονικής διάρκειάς τους εργαστήρια με πρακτικές εφαρμογές των όσων παρουσιάζονται. Συμπεριλαμβάνουν παραδείγματα από την αγορά και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Οι εισηγητές μας είναι κυρίως έμπειροι επαγγελματίες από τη διεθνή και Ελληνική αγορά αλλά και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί με πλούσια πρακτική εμπειρία.

Μετράμε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης για τον κάθε εργαζόμενο

Προσφέρουμε αμφίδρομη αξιολόγηση, μετρώντας κατά τη διάρκεια και με το πέρας του προγράμματος την ικανοποίηση των εργαζόμενων από την εκπαίδευση αλλά και την μακροπρόθεσμη απόδοσή τους σύμφωνα με τις νέες δεξιότητες που απέκτησαν μετά την εκπαίδευση. Παρέχουμε συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης των δεξιοτήτων και της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να παρακολουθήσετε την εξέλιξή τους.

Υποστηρίζουμε την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών σας

Με το πέρας του κάθε προγράμματος, παρέχουμε αναλυτική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, αλλά και των εν δυνάμει νέων γνωστικών αντικειμένων που θα συνεισφέρουν στην συνεχή βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο training@hau.gr για να συζητήσουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της επιχείρησης και του προσωπικού σας.

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/06/20 - 12:56:51

Αξίζει να δείτε 

Center of Excellence in Project Management

 

Hellenic American Union Thessaloniki


 

Πού θα μας βρείτε

Προγράμματα Ανάπτυξης Στελεχών & ΙΤ
Μασσαλίας 22, (7ος & 6ος όρ.)
10680 Αθήνα

Τηλέφωνα:
Προγράμματα Business: 2103680006, 2103680907, 2103680056, 2103680927
Προγράμματα IT:
2103680966, 2103680912
Fax: 2103633174
Email: training@hau.gr,
it@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα