10 λόγοι για να χρησιμοποιήσεις τη νέα μεθοδολογία PM² της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Μεθοδολογία PM² (διαβάζεται P-M-squared) είναι μια μεθοδολογία διαχείρισης έργων, που αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται και από πολλούς Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, αλλά και από μεγάλους και μικρότερους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα.

Τι νέο φέρνει;

  1. Η PM² είναι μια λιτή και εύχρηστη μεθοδολογία, η οποία συμπυκνώνει γνωστές βέλτιστες πρακτικές με την εμπειρία των Ευρωπαϊκών Θεσμών από τη διαχείριση χιλιάδων προγραμμάτων, έργων και επιχορηγήσεων (EU Grants).
  2. Δώδεκα χρόνια μετά την επιτυχημένη εφαρμογή της εντός ΕΕ, η PM² είναι η μεθοδολογία που έχουν επιλέξει (με αυστηρά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης) οι περισσότεροι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (ECB, EIB, Council, Parliament, etc.). Χάρη στην ευκολία εφαρμογής της και στα εργαλεία τεκμηρίωσης (artefact templates) τα οποία προσφέρει, η μεθοδολογία έγινε γρήγορα  γνωστή και εφαρμόσθηκε και στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και εκτός Ευρωπαϊκών Έργων. Με άλλα λόγια πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό success story.
  3. Δεν απορρίπτει και δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη μεθοδολογία, πρότυπο ή διαδικασία που υποστηρίζουν άλλοι φορείς όπως το PMI©, IPMA κλπ. Αντίθετα, η PM² ενσωματώνει στοιχεία από μια σειρά παγκοσμίως αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών, προτύπων και μεθοδολογιών στο χώρο της διαχείρισης έργων (συμπεριλαμβανομένου και του Αgile).
  4. Είναι μια λιτή αλλά ολοκληρωμένη μεθοδολογία. Παρόλο που προτείνει κλασικές αλλά και νέες δραστηριότητες διαχείρισης, η πραγματική δύναμή της βρίσκεται στο πως ενοποιεί και παρουσιάζει αποδεκτές καλές πρακτικές της διαχείρισης έργων στους χρήστες της.
  5. Less is more! Η αποδεδειγμένη χρηστικότητα του PM² Guide (80 σελίδες) αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σημεία της PM². Αποφεύγεται η παράθεση ολόκληρου του γνωστικού πεδίου της Διαχείρισης Έργων αλλά γίνεται αποτελεσματική ανάπτυξη των πιο χρήσιμων διαδικασιών. Η αξία της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι τόση ώστε να ανταποκρίνεται και να μην παρεκκλίνει από το σκοπό της.
  6. Η απλότητά της ενθαρρύνει τους χρήστες να την εφαρμόσουν άμεσα στα έργα τους και η μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους οργανισμό αλλά και σε κάθε φύσης έργο.
  7. Δίνει ξεκάθαρη ανάθεση  ρόλων και ευθυνών στη λειτουργική ιεραρχία (στο πλαίσιο του έργου), η οποία μετριάζει τις συγκρούσεις, μεταφέροντας την ισχύ και τη λήψη των αποφάσεων μέσα στην ίδια τη διακυβέρνηση του έργου. Για αυτόν το λόγο η PM² καθίσταται ως η ιδανική μεθοδολογία για διαχείριση έργων εντός οργανισμών στο πλαίσιο δομών τύπου μήτρας (matrix).
  8. Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση έργων καλύπτοντας τη δομή της διακυβέρνησης του έργου, τον τρόπο σκέψης (mindsets) του Διαχειριστή / Διοικητή του Έργου(Project Manager) και των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) mindsets και τον τρόπο της μετάβασης και εφαρμογής σε οποιονδήποτε οργανισμό και έργο.
  9. Ο οδηγός της μεθοδολογίας και τα διαθέσιμα πρότυπα διαχειριστικά έγγραφα (artefacts) είναι ανοικτά και δωρεάν στο κοινό (open source license), (και στα Ελληνικά).
  10. Οι διαθέσιμες πιστοποιήσεις της PM² Alliance είναι υψηλής ποιότητας και προσβάσημες στο ευρύ κοινό. Αρκεί μόνο η μελέτη και γνώση της μεθοδολογίας και μπορεί κάποιος γρήγορα χωρίς χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες εγγραφής να δώσει τις εξετάσεις από τον υπολογιστή του (Online Proctored Certification Exam Center).
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/11/12 - 12:19:47

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680056
Email: project@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα