Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις στο Project Management

Προπαρασκευαστικά σεμινάρια και υποστήριξη για τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις: PMP®, IPMA, PM²

Στη Διαχείριση Έργου θα βρούμε πολλές μεθοδολογίες, πρότυπα, μοντέλα και πρακτικές: PMBOK® Guide, IPMA’s ICB και πολλά άλλα...

Τα σεμινάριά μας είναι εναρμονισμένα με τα πλέον διαδεδομένα ανά τον κόσμο διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων, τα οποία προσφέρουν οι κάτωθι οργανισμοί:

  • Project Management Institute - PMI®. Το PMI® είναι ένας από τους μεγαλύτερους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων Διαχείρισης-Διοίκησης Έργων, με έδρα τις ΗΠΑ. Ο οδηγός "A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide)", είναι ένα πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τη Διοίκηση Έργων από οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους, και ως εγγύηση βασικών στοιχείων κουλτούρας διοίκησης έργων. Η πλέον διαδεδομένη πιστοποίηση του PMI είναι το Project Management Professional (PMP)®, με περισσότερους από 1 εκ. πιστοποιημένους επαγγελματίες. 

Μάθετε περισσότερα για το PMI και το PMP®.

  • Πιστοποιήσεις Μεθοδολογίας PM²: Η μεθοδολογία PM² δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά όλους όσους εργάζονται σε έργα είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, είτε ειδικά σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Μετά από 12 χρόνια εφαρμογής εντός της ΕΕ, η μεθοδολογία έχει συμπυκνώσει την απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία και είναι πλέον διαθέσιμη σε όλους, ενώ ήδη εφαρμόζεται και στον ιδιωτικό τομέα σε μεγάλα έργα. Είναι γρήγορη και ευέλικτη στην ενσωμάτωσή της σε οποιαδήποτε οργανωσιακή δομή και σε οποιοδήποτε απλό ή σύνθετο έργο. Ο επαγγελματικός φορέας PM² Alliance, υποστηρίζει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία προσφέροντας και μια σειρά πιστοποιήσεων.

Μάθετε περισσότερα για τις πιστοποιήσεις της PM² Alliance.

  • International Project Management Association (IPMΑ): Το IPMA λειτουργεί ως συνομοσπονδία Εθνικών φορέων Διαχείρισης Έργων με εκπροσώπους από 57 χώρες. Περισσότεροι από 200,000 επαγγελματίες έχουν πιστοποιηθεί με το σύστημα του IPMA σε περισσότερες από 57 χώρες, τα τελευταία 10 χρόνια. 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση φιλοξενεί τις εξετάσεις IPMA D & C

Μάθετε περισσότερα για το IPMA.
 

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/14 - 14:00:26

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680056
Email: project@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα