Ενδοεπιχειρησιακές Λύσεις

Εάν χρειάζεσθε μια συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης έργων της επιχείρησής σας ή επιθυμείτε να αξιολογήσετε την απόδοση των συστημάτων διαχείριση έργου που χρησιμοποιείτε, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν την εμπειρία και τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για να υποστηρίξουν κάθε ανάγκη των έργων σας. Συγκριμένα, προσφέρουμε υπηρεσίες σε:

  • Επιμόρφωση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Εστιάζουμε στις συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού για την μέγιστη απόδοση διαχείρισης έργων. Βοηθούμε στη σύσταση δυναμικών, διατμηματικών ομάδων με συμπεριφορές συνέργιας. Αξιολογούμε τις ίδιες τις λύσεις που προσφέρουμε, ώστε να συγκλίνουν απόλυτα με τις ανάγκες του πελάτη και ο πελάτης να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα.
  • Ανάπτυξη νέων συστημάτων και μεθοδολογίας Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου. Βοηθούμε στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης έργου και στην ένταξή τους στην οργανωτική δομή και κουλτούρα της επιχείρησης.
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση σε διοικητικά στελέχη. Προσφέρουμε υποστήριξη στα ανώτερα διοικητικά στελέχη που ηγούνται της ένταξης νέων συστημάτων διαχείρισης έργων αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις και υποστηρίζοντάς την διαχείριση της αλλαγής.
  • Έλεγχο απόδοσης συστημάτων διαχείρισης έργων, έλεγχοι έργων και διαχείριση/αποκατάσταση προβληματικών έργων. Υποστηρίζουμε την εκπόνηση plan reviews, μελετών ανάλυσης κινδύνου, αξιολόγησης της απόδοσης έργων, ελέγχου ορόσημων ημερομηνιών, και βοηθούμε στην αποκατάσταση προβληματικών έργων.
  • Αξιολόγηση διαχειριστικής επάρκειας. Παρέχουμε υποστήριξη για την αξιολόγηση της ωρίμανσης και απόδοσης συστημάτων διαχείρισης έργων με τη χρήση μοντέλων Διαχειριστικής Ωρίμανσης Έργων (Project Management Maturity Models), σε σχέση με τις ανάγκες και τη δομή της επιχείρησης. Βοηθούμε στην διαχείριση προτεραιοτήτων με χρονικό περιθώριο από 6 μήνες έως δύο χρόνια, στον σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών για την ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών, πολιτικών, και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι συνεργάτες μας, Global BMC consultants, είναι έμπειροι project & project portfolio managers με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε έργα όλων των κλάδων και κάθε μεγέθους. Υποστηρίζουν νεοσύστατες μέχρι και σε ώριμες εταιρείες του Fortune 50. Δείτε έργα τους.

Επιθυμείτε μια στοχευμένη λύση στη Διαχείριση των έργων σας, αλλά δεν είστε σίγουροι;

Συμμετέχετε σε ένα από τα ανοικτά μας προγράμματα και θα σας επιστρέψουμε το 50% του κόστους αυτού στο πρώτο ενδοεπιχερησιακό σας πρόγραμμα.

Χρειάζεστε βοήθεια άμεσα;

Οι συνεργάτες μας, εξειδικευμένοι επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στο χώρο, θα σας απαντήσουν άμεσα.
 

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/03/17 - 14:39:28

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


 

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα