Οι συνεργάτες μας

  • Global Business Management Consultants. Η GBMC είναι μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων στο τομέα του project management με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε εκπαίδευση και συμβουλευτική σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς απ’ όλο το κόσμο. Ως PMI Premier Accredited Trainer Partners, η GBMC προσφέρει επίσημα σεμινάρια προετοιμασίας για τις πιστοποιήσεις του Project Management Institute.
  • Ελληνικό Δικτύο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε), το εθνικό μέλος του International Project Management Association (IPMA). To ΕΔΔΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο που αποσκοπεί στην προώθηση της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το IPMA είναι ο παλαιότερος Επιστημονικός – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων (1965) με μέλη του τους Εθνικούς Φορείς Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων.
  • Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού ISACA International. Βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης, η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών και μεθόδων στον έλεγχο, ασφάλεια και διακυβέρνηση πληροφορικής, ο προσδιορισμός και η προώθηση προτύπων, η επέκταση των γνώσεων των μελών του καθώς και η υποστήριξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων. 

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/14 - 14:02:30

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680056
Email: project@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα