Οι συνεργάτες μας

  • Project Management Institute (PMI) – USA (Global PMI Global Registered Education Provider). To Project Management Institute®  είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπηρετούν το επάγγελμα του Project Manager και θεσπίζουν ανάλογα διαχειριστικά πρότυπα.
  • Ελληνικό Δικτύο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε), το εθνικό μέλος του International Project Management Association (IPMA). To ΕΔΔΕ είναι ένα μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο που αποσκοπεί στην προώθηση της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Το IPMA είναι ο παλαιότερος Επιστημονικός – Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων (1965) με μέλη του τους Εθνικούς Φορείς Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων.
  • Global Business Management Consultants. Η BMC είναι μια ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων στο τομέα του project management με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε εκπαίδευση και συμβουλευτική σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς απ’ όλο το κόσμο.
  • Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής – ISACA Athens Chapter δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και αποτελεί το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού ISACA International. Βασικός σκοπός του είναι η προαγωγή της ελεγκτικής επιστήμης, η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής τεχνικών και μεθόδων στον έλεγχο, ασφάλεια και διακυβέρνηση πληροφορικής, ο προσδιορισμός και η προώθηση προτύπων, η επέκταση των γνώσεων των μελών του καθώς και η υποστήριξη επαγγελματικών πιστοποιήσεων. 

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/04 - 18:33:12

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα