Εργαστήριο MS Project

Σχεδιάστε και ελέγξτε το έργο σας με το MS Project 2016

Το σεμινάριο παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία του MS Project 2016. Οι συμμετέχοντες δουλεύοντας σε Η/Υ, θα γνωρίσουν τα βασικά μενού, τις λειτουργίες και τις αναφορές που εξάγονται από το συγκεκριμένο εργαλείο.

Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες δουλεύοντας στο δικό τους Η/Υ, θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στο MSP 2016 εισάγοντας δεδομένα με βάση συγκεκριμένα έργα και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της εργασίας τους με τα αντίστοιχα παραδείγματα του εισηγητή.

Προπαπαιτούμενα

Η ποιότητα των αναφορών και των αποτελεσμάτων χρήσης τέτοιων εργαλείων εξαρτάται από τα δεδομένα τα οποία εισάγονται στο σύστημα. Ο project manager διαμορφώνει και συλλέγει τα δεδομένα αυτά ακολουθώντας τις βασικές αρχές μεθοδολογίας διαχείρισης έργων. Για την καλύτερη αξιοποίηση του εργαστηρίου συστήνεται προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση έργων, ή γνώση των βασικών αρχών σχεδίασης και υλοποίησης έργων. Για την καλύτερη κατανόηση των βασικών αρχών της μεθοδολογίας της διαχείρισης έργου συστήνουμε την παρακολούθηση των βασικών μας σεμιναρίων: The Art of Project Management, The Art of Project Management for IT/IS Projects.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα παρουσιάζει:

 • Νέες λειτουργίες στο MS Office Project 2016
 • Σχεδιάζοντας το έργο, Planning a Project: WBS, PDM networks, Gantt Charts
 • Εργασίες (Tasks), πόροι (Resources)
 • Χρονοπρογραμματισμός και βελτιστοποίηση χρονοδιαγράμματος
 • Διαχείριση πολλαπλών έργων
 • Παρακολούθηση και αναφορές
 • Αξιολόγηση της απόδοσης
 • Δείκτες
 • Εκτυπώσεις και αναφορές

Αίτηση συμμετοχής.

Γνωστικές περιοχές

Εισαγωγή στο MS Project 2016

 • Βασικές λειτουργίες έναρξης (τίτλος, κλπ)
 • Εισαγωγή στα μενού
 • Εισαγωγή στα εργαλεία και στους πίνακες εργασίες

Σχεδιασμός – βασικές αρχές διαχείρισης έργων

 • Βασικά συμπεριφορικά στοιχεία σύστασης και λειτουργίας των ομάδων (υπευθυνότητα, έλεγχος, επικοινωνία)
 • Στόχοι και αντικείμενο έργου (συμφωνία με stakeholders)
 • Καταμερισμός εργασιών (WBS, κριτήρια και έλεγχος)

Οργάνωση και χρονοπρογραμματισμός (υπευθυνότητα, κυριότητα, επικοινωνία)

 • Εισαγωγή δεδομένων (μετά από ομαδική εργασία)
 • Χτίζοντας το πρόγραμμα (PDM networks, Gantt Charts)
 • Βασικά εργαλεία προγραμματισμού
 • Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του προγράμματος
 • Διαχείριση και κατανομή πόρων
 • Διαχείριση πόρων που διατίθενται σε πολλά έργα
 • Συγκεντρωτικές εργασίες, εργασίες ορόσημα

Έλεγχος

 • Εργαλεία παρακολούθησης
 • Συντελεστές και δείκτες αξιολόγησης εργασιών
 • Earned Value metrics
 • Σύγκριση πραγματικών στοιχείων και baseline
 • Ο κανόνας 50/50

Εργαστήριο 1: Gantry construction project

 

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος P5096
Μονάδα/Πρόγραμμα Επαγγελματική Κατάρτιση
Καθηγητής Γεράσιμος Κονταξής, MS Project 2007 Certified
Γλώσσες EL
Επίπεδο Εισαγωγικό
Προαπαιτούμενα Βασικές γνώσεις διαχείρισης έργων
Σε ποιον απευθύνεται Project managers, διαχειριστές προγραμμάτων και στελέχη PMO
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Οδηγεί στην πιστοποίηση PMP®
Πίστωση Μονάδων Επιμόρφωσης 8 PDUs
Προσφέρεται OnlineΌχι
Συμμετοχή €150,00
Συνεργαζόμενος Φορέας Business Management Consultants

Προγράμματα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
Δευτ & Τετ., 9.00-13.00 27/05/2019 29/05/2019 8
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/08/19 - 15:45:57

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα