Σεμινάρια Project Management - Διοίκηση και Διαχείριση Έργου

Σεμινάρια για το project management και προετοιμασία επαγγελματικής πιστοποίησης PMP, CAPM, PMI-ACP και PSM (Scrum).  Τα σεμινάρια προσφέρονται επίσης ως ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανασχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

RSS

Αποτελέσματα 11 έως 20 από 24.

 • PRINCE2® Preparation Course and Examinations
  Προετοιμασθείτε και δώστε τις εξετάσεις για το PRINCE2 σε πέντε ημέρες.
 • The Art of Project Management® for IT/IS Projects
  Το σεμινάριο εξετάζει τις αρχές, τα βασικά εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές Διοίκησης-Διαχείρισης Έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων Πληροφορικής.
 • Διοίκηση Έργου: από το σχεδιασμό ως την ολοκλήρωση (Project Management Fundamentals)
  Το σεμινάριο αναλύει την βασική μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου, τις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία εκείνα που βοηθούν τους συμμετέχοντες μιας ομάδας έργου να το διαχειριστούν με επιτυχία.
 • Διαχείριση Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις
  Μάθετε τις βασικές αρχές και τα εργαλεία διαχείρισης συμβάσεων και προμηθειών έργων. Το πρόγραμμα προσφέρει μια δομημένη παρουσίαση του κύκλου ζωής των έργων με έμφαση στη διαχείριση του μέρους εκείνου που υλοποιείται από τρίτους.
 • Requirements Management (εξ αποστάσεως)
  Το σεμινάριο εστιάζει σε τεχνικές και πρακτικές λύσεις της συλλογής, αποκωδικοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των απαιτήσεων του έργου.
 • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στη διαχείριση ομάδων εργασίας
  Πρακτικές λύσεις ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων στα πλαίσια της διαχείρισης ομάδων εργασίας.
 • Οικονομικά για Project Managers
  Το σεμινάριο αναλύει τις βασικές χρηματοοικονομικές αρχές με τις οποίες σχεδιάζεται ένα έργο ή ένα χαρτοφυλάκιο έργων και ελέγχεται η υλοποίησή του καθώς και οι παράμετροι ρίσκου.
 • 6 Sigma Lean DMAIC Methodology Masterclass
  Το σεμινάριο παρουσιάζει τα βήματα και τις προϋποθέσεις διαχείρισης ενός τέτοιου έργου βελτίωσης.
 • Recovering Troubled Projects
  Το σεμινάριο περιλαμβάνει συγκεκριμένες τεχνικές για την γρήγορη ανάκαμψη προβληματικών έργων.
 • Project Risk Management
  Το σεμινάριο παρουσιάζει μέσα από παραδείγματα βέλτιστων πρατκικών, τα βασικά εργαλεία αναγνώρισης, αξιολόγησης, αντιμετώπισης και ελαχιστοποίησης κινδύνων στα έργα.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/07/09 - 16:18:45

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα