IPMA Level D Preparation course

Αποκτήστε την ταχύτατα ανερχόμενη στην Ελλάδα επαγγελματική πιστοποίηση Διαχειριστών Έργων, IPMA-D

Προσφέρουμε με την επιστημονική υποστήριξη του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων - Εθνικού Μέλους του International Project Management Association (IPMA), ταχύρυθμο σεμινάριο προετοιμασίας για την Πιστοποίηση με το σύστημα του IPMA για το επίπεδο Δ.  Το σεμινάριο προσφέρεται μόνο ως ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση σε επιχειρήσεις που έχουν ικανό αριθμό υποψηφίων.

Πάνω από 300 Έλληνες επαγγελματίες πιστοποιήθηκαν με το σύστημα του IPMA στο επίπεδο Δ, από το 2008 τοποθετώντας την πιστοποίηση από τον πρώτο κιόλας χρόνο παρουσίας της στην Ελλάδα, στην 1η θέση με το μεγαλύτερο αριθμό πιστοποιημένων Διαχειριστών Έργων. 

Το ΙPMA πιστοποιεί ικανότητες διαχειριστών έργων με βάση το πρότυπο ICB (ΙPMA Competence Baseline, v3). Πρόκειται για πρότυπο που αποτελεί συλλογική εργασία 42 χρόνων από έναν πολυεθνικό και πολυσυμμετοχικό φορέα, το οποίο εμπεριέχει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται από τους Διαχειριστές Έργων, Προγραμμάτων και Χαρτοφυλακίων Έργων.

 Οι εξετάσεις δίδονται από τον Ελληνικό φορέα Πιστοποίησης του ΕΜΠ, PMGCert, σύμφωνα με το Αυστριακό πρότυπο του Project Management Austria, το οποίο έχει επιλεγεί από το Ε.Δ.Δ.Ε. ως το πλέον κατάλληλο και σύμφωνο με τα ελληνικά δεδομένα, έως ότου η Ελλάδα αναπτύξει το δικό της αντίστοιχο πρότυπο. 

Στόχοι

Αποκτήστε τη μοναδική διεθνή πιστοποίηση στην Ελλάδα, η οποία:

 • Αξιολογεί και πιστοποιεί σε 4 επίπεδα ικανότητας τη γνώση και την εμπειρία στη Διαχείριση Έργων
 • Συνδέει τις ικανότητες εφαρμογής με την επαγγελματική εξέλιξη (στέλεχος, προϊστάμενος, διευθυντής)
 • Επιτρέπει την προσαρμογή στις ανάγκες του φορέα που υλοποιεί τα έργα
 • Επιτρέπει την ενσωμάτωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Κανονιστικού Πλαισίου και της επαγγελματικής πρακτικής
 • Αναγνωρίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με ιδιαίτερη παρουσία σε χώρες και του Αραβικού Κόλπου
 • Προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

International Project Management Association

Το IPMA είναι ο πρώτος ανεξάρτητος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1965, με στόχο την ανάπτυξη του κλάδου της Διοίκησης-Διαχείρισης Έργων. Λειτουργεί ως συνομοσπονδία των εθνικών φορέων Διαχείρισης Έργων με περισσότερα από 50 χώρες-μέλη. Το IPMA εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο τους εθνικούς φορείς, οι οποίοι βοηθούν στην ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα τους και στην εθνική τους γλώσσα. Ο εθνικός φορέας του IPMA στην Ελλάδα είναι το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε.)

Δείτε αναλυτική περιγραφή του προπαρασκευαστικού σεμιναρίου για τις εξετάσεις IPMA. (.pdf, 600 KB)

Περιγραφή σεμιναρίου

Εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης στη Διοίκηση – Διαχείριση Έργων του IPMA

 • Βασικές έννοιες και διαδικασίες
 • Συμβατότητα με το Ελληνικό Κανονιστικό Σύστημα διαχείρισης έργων
 • Διαχειριστικές απαιτήσεις τελικών δικαιούχων για ανάληψη έργων ΕΣΠΑ

Επάρκειες Πλαισίου

 • Οργανωτικές δομές και πλαίσια υλοποίησης έργων
 • Βασικές έννοιες & ορισμοί
 • Απαιτήσεις επαρκειών πλαισίου του IPMA
 • Πρακτικά θέματα και εξάσκηση

Τεχνικές Επάρκειες

 • Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας χρονικού & οικονομικού προγραμματισμού έργων
 • Απαιτήσεις τεχνικών επαρκειών IPMA
 • Πρακτικά θέματα και εξάσκηση

Επάρκειες Συμπεριφοράς

 • Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή έργων
 • Απαιτήσεις επαρκειών συμπεριφοράς του IPMA
 • Πρακτικά θέματα και εξάσκηση

Αυτό-αξιολόγηση και δημιουργία αναφοράς έργου

 • Στοιχεία επάρκειας του ICB
 • Βαθμονόμηση και Αυτό-αξιολόγηση project managers
 • Καθορισμός πολυπλοκότητας έργου

Εξάσκηση σε θέματα εξετάσεων του IPMA

 • Θέματα πολλαπλής επιλογής
 • Θέματα ανάπτυξης
 • Επίλυση ασκήσεων

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος P5083
Μονάδα/Πρόγραμμα Επαγγελματική Κατάρτιση
Καθηγητής Επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΜΠ & Hellenic American University πιστοποιημένοι εκπαιδευτές κατά IPMA
Γλώσσες EN
Επίπεδο Βασικό
Προαπαιτούμενα Προαιρετικά τουλάχιστον 1 χρόνος εμπειρίας σε έργα ή βασική ακαδημαϊκή γνώση διαχείρισης έργων
Σε ποιον απευθύνεται Project managers, διαχειριστές έργων, εργοδηγοί, μέλη ομάδων έργων, διευθυντές λειτουργικών μονάδων, υψηλόβαθμα στελέχη.
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Οδηγεί στην πιστοποίηση IPMA D
Προσφέρεται OnlineΌχι
Συμμετοχή €650,00
Συνεργαζόμενος Φορέας Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων
Τελευταία Ενημέρωση: 2017/02/06 - 16:36:50

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα