Κατατακτήριο Τεστ Αγγλικών για Παιδιά και Εφήβους

Γενικές πληροφορίες
  • Tο κατατακτήριο τεστ προσφέρεται σε έντυπη μορφή και διεξάγεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση ( Μασσαλίας 22, ισόγειο) από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών) τις εργάσιμες ημέρες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριο τεστ πριν εγγραφούν σε κάποιο τμήμα, έστω και αν γνωρίζουν λίγα Αγγλικά ή αν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Ακόμα και παλιότεροι μαθητές της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης που διέκοψαν τις σπουδές τους για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριο τεστ πριν εγγραφούν σε κάποιο τμήμα.
  • Δεν θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριο τεστ τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα παιδιά σχολικής ηλικίας που δε γνωρίζουν καθόλου Αγγλικά. Σε αυτή την περίπτωση, εντάσσονται στο ειδικό νηπιακό τμήμα ή στο τμήμα για μικρούς μαθητές 1.
  • Τα αποτελέσματα του τεστ ισχύουν για ένα ημερολογιακό έτος. Εφόσον περάσει ένα έτος και δεν έχουν εγγραφεί, τα παιδιά θα πρέπει να ξαναδώσουν το τεστ.
  • Αν θεωρείτε ότι τo παιδί δεν έχει καταταχθεί σωστά στο τμήμα το οποίο παρακολουθεί, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή ή στον υπεύθυνο του προγράμματος ως το τρίτο μάθημα, προκειμένου να επαναξιολογηθεί το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών.
Έντυπο κατατακτήριο τεστ
  • Μαθαίνετε την επόμενη ημέρα τα αποτελέσματα των παιδιών.
  • Στοχεύει στη ακριβή αξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου των παιδιών και γι’ αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο τους.
  • Προσφέρεται με μικρή οικονομική επιβάρυνση, η οποία αφαιρείται από τα δίδακτρα σε περίπτωση εγγραφής.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/06/30 - 14:42:04

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 00302103680900, 00302103680947, 00302103680031
Fax: 00302122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα