Όλα τα τμήματα Αγγλικών για Ενήλικες

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά όλα τα τμήματά μας, με τη σειρά που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

  Τμήματα Προαιρετικά Τμήματα
 
 
Πτυχίο

Basic Communication Certificate in English (BCCE)

(B1 Επίπεδο CEFR)

 
 
Πτυχίο

Certificate of Competency in English (ECCE)

(B2 Επίπεδο CEFR)

 
Πτυχίο

Advanced Level Certificate in English (ALCE)

(Γ1 Επίπεδο CEFR)

 
Πτυχίο

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

(Γ2 Επίπεδο CEFR)

Ειδικά τμήματα προετοιμασίας

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/09/01 - 10:16:54

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 00302103680900, 00302103680947, 00302103680031
Fax: 00302122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα