Τι πιστοποιητικά μπορούν να πάρουν οι μαθητές μας;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής που οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας:

BCCE

Mε την ολοκλήρωση του τμήματος “Adolescents D Class” για τους έφηβους μαθητές, και του τμήματος “B1” για τους ενήλικες μαθητές, οι σπουδαστές μας μπορούν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις για το Certificate of Basic Communication in English (BCCE) του Hellenic American University. Έτσι, οι σπουδαστές μας έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία συμμετοχής σε διαγωνισμό σε χαμηλό επίπεδο σε μη οικείο περιβάλλον, πριν συμμετάσχουν σε κάποιον άλλο επίσημα αναγνωρισμένο διαγωνισμό σε ανώτερο επίπεδο όπως το ECCE.

Το ΒCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

ECCE

Mετα την ολοκλήρωση του τμήματος “Adolescents Pre-ECCE” για τους έφηβους μαθητές, και του τμήματος “B2” για τους ενήλικες μαθητές, οι σπουδαστές μας μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα Προετοιμασίας ECCE που τους προετοιμάζει για τις Εξετάσεις για το Certificate of Competency in English (ECCE-‘lower’) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Το ECCE έχει ταξινομηθεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ECCE στην Ελλάδα.

ALCE

Mε την ολοκλήρωση του τμήματος “Προετοιμασίας ECCE” για τους έφηβους μαθητές, και του τμήματος “C1” για τους ενήλικες μαθητές, οι σπουδαστές μας μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα “Pre-ECPE” ( για εφήβους ) ή το τμήμα προετοιμασίας ALCE (για ενήλικες) που τους προετοιμάζει για τις Εξετάσεις για το Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University. Έτσι, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία συμμετοχής σε διαγωνισμό σε χαμηλό επίπεδο σε μη οικείο περιβάλλον πριν προσπαθήσουν να δώσουν κάποιον άλλο επίσημα αναγνωρισμένο διαγωνισμό σε ανώτερο επίπεδο όπως το ECPE. 

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. 

ECPE

Mε την ολοκλήρωση του τμήματος “Pre-ECPE” για τους έφηβους μαθητές, και του τμήματος “C2” για τους ενήλικες μαθητές, οι σπουδαστές μας μπορούν να παρακολουθήσουν το τμήμα Προετοιμασίας ECPE που τους προετοιμάζει για τις Εξετάσεις για το Proficiency in English (ECPE) του Πανεπιστημίου του Michigan. Έτσι, οι σπουδαστές μας έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αγγλική γλώσσα. Το ECPE αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ECPE στην Ελλάδα.

Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/11 - 07:58:49

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Aθήνα
Τηλ.: 00302103680900, 00302103680947, 00302103680031
Fax: 00302122222629
Email: english@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα