Δομή και Περιεχόμενο του Business Preliminary

 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων
Κατανόηση & παραγωγή γραπτού λόγου (Reading & Writing) 90 λεπτά Μέρος 1
Πέντε πολύ σύντομα κείμενα (πινακίδες, μηνύματα, καρτ ποστάλ, email, ετικέτες κ.τ.λ.), έκαστο με μία ερώτηση με τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι τα διαβάζουν και επιλέγουν ποια από τις τρεις προτάσεις (A, B ή C) είναι σωστή. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Πέντε σύντομες περιγραφές, συνήθως απαιτήσεων ατόμων, και ένα κείμενο. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν το κάθε άτομο με μέρος του κειμένου.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Οκτώ γραφήματα ή πίνακες (ή ένα ή περισσότερα γραφήματα με οκτώ μέρη) και πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν κάθε ερώτηση με ένα γράφημα ή μέρος γραφήματος.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο και επτά ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση, οι υποψήφιοι αποφασίζουν αν μια πρόταση είναι A «Right» («Σωστή») ή Β «Wrong» («Λάθος»), σύμφωνα με το κείμενο ή, σε περίπτωση που δεν δίνεται σχετική πληροφορία στο κείμενο, επιλέγουν το C «Doesn't say» («Δεν λέει»).
7 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα κείμενο, συνήθως από φυλλάδιο   ή από άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού, με έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (A, B ή C) και οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή.
6 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα κείμενο (άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού, διαφήμιση, φυλλάδιου κ.τ.λ.) με δώδεκα αριθμημένα διαστήματα. Κάθε διάστημα αντιστοιχεί σε μία λέξη και οι  υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C).
12 ερωτήσεις
Μέρος 7
Δύο σύντομα κείμενα (υπομνήματα, email, ανακοινώσεις, διαφημίσεις κ.τ.λ.) και μία φόρμα προς συμπλήρωση. Οι υποψήφιοι διαβάζουν τα κείμενα και συμπληρώνουν τις σωστές πληροφορίες (λέξη, αριθμό ή φράση) στα κενά διαστήματα της φόρμας.
5 ερωτήσεις
Μέρος 8
Εσωτερική επικοινωνία εταιρείας. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν οδηγίες σε ποιον θα απευθυνθούν και τι θα γράψουν (π.χ. σημείωμα, μήνυμα, υπόμνημα ή email).
30-40 words
Μέρος 9
Απόσπασμα επιχειρηματικής αλληλογραφίας (επιστολή ή email) ή ανακοίνωση, διαφήμιση κ.τ.λ. που οι υποψήφιοι διαβάζουν και λαμβάνουν οδηγίες σε ποιον θα απευθυνθούν και τι θα γράψουν.
60-80 words
 
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 40 λεπτά

Μέρος 1
Οκτώ σύντομες συνομιλίες ή μονόλογοι (ένας ομιλητής). Για κάθε ένα, υπάρχει μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής με λέξεις ή εικόνες. Οι υποψήφιοι ακούνε και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C).

8 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια σύντομη συνομιλία ή μονόλογος με πραγματικές πληροφορίες και μία φόρμα, πίνακας, διάγραμμα ή σημειώσεις με κενά. Οι υποψήφιοι ακούνε και συμπληρώνουν στα κενά τις σωστές πληροφορίες (ημερομηνίες, τιμές, ποσοστά, αριθμούς κ.τ.λ.)
7 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας μεγαλύτερος μονόλογος και μία σελίδα με σημειώσεις ή φόρμα με κενά. Οι υποψήφιοι ακούνε και συμπληρώνουν στα κενά τις πληροφορίες που λείπουν (μία ή δύο λέξεις).
7 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μία μεγαλύτερη ηχογράφηση (περίπου 3 λεπτά) η οποία μπορεί να είναι συνέντευξη ή συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ομιλητών σε θέμα επιχειρηματικού περιεχόμενου. Οι υποψήφιοι ακούνε και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε μία από τις οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
8 ερωτήσεις
 
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 12 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων  Μέρος 1
Συνομιλία μεταξύ του εξεταστή και κάθε υποψήφιου. Ο εξεταστής ενθαρρύνει τους υποψήφιους να μιλήσουν για τους εαυτούς τους και να εκφράσουν προσωπικές απόψεις.
Μέρος 2
Μια σύντομη παρουσίαση («mini-presentation») από κάθε υποψήφιο σε επιχειρηματικό θέμα. Στους υποψήφιους δίνονται prompt που αποτελούν αφορμή για την παρουσίαση.
Μέρος 3
Μία συνεργατική δραστηριότητα μεταξύ των υποψηφίων. Στους υποψήφιους δίνεται σενάριο με prompt με εικόνες ή γραπτά κείμενα που αποτελούν αφορμή για συζήτηση. Ο εξεταστής επεκτείνει τη συζήτηση με περαιτέρω σχόλια.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/16 - 16:48:20

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα