Δομή και Περιεχόμενο του Business Vantage

 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) 60 λεπτά Μέρος 1
Ή τέσσερα σύντομα κείμενα σχετικά μεταξύ τους ή ένα κείμενο σε τέσσερα μέρη και σειρά προτάσεων. Οι υποψήφιοι ταιριάζουν κάθε πρόταση με το κείμενο ή το μέρος του κειμένου στο οποίο βρίσκεται η σχετική πληροφορία. 
7 ερωτήσεις
Μέρος 2
Ένα κείμενο με κενά και μερικές προτάσεις (A–G). Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία πρόταση που λείπει. Οι υποψήφιοι διαβάζουν το κείμενο και τις προτάσεις και αποφασίζουν ποια πρόταση αντιστοιχεί σε κάθε κενό.    
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένα κείμενο με έξι ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι διαβάζουν το κείμενο και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B, C ή D) για κάθε ερώτηση.
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο με κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη ή φράση. Οι υποψήφιοι διαβάζουν το κείμενο και επιλέγουν τη σωστή λέξη ή φράση (A, B, C ή D) για κάθε κενό.
15 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα κείμενο με κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη ή φράση. Οι υποψήφιοι διαβάζουν το κείμενο και επιλέγουν τη σωστή λέξη ή φράση (A, B, C ή D) για κάθε κενό.
12 ερωτήσεις
 
Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 45 λεπτά

Μέρος 1
Μία περιγραφή επιχειρηματικής περίστασης. Οι υποψήφιοι γράφουν εσωτερική επικοινωνία εταιρείας (μήνυμα, υπόμνημα ή email) χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που τους παρέχονται. 

40-50 λέξεις
Μέρος 2
Οι υποψήφιοι διαβάζουν υλικό (επιστολή, φαξ, email, σημείωμα, ανακοίνωση, διαφήμιση, γράφημα, πίνακας) και γράφουν επιχειρηματική αλληλογραφία, αναφορά ή πρόταση χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που τους παρέχονται
120-140 λέξεις
 
Κατανόηση προφορικού λόγου  (Listening) Περίπου 40 λεπτά Μέρος 1
Τρεις μονόλογοι ή διάλογοι. Για κάθε έναν, οι υποψήφιοι ακούνε και συμπληρώνουν τέσσερα κενά σε ένα σύντομο κείμενο (π.χ. φόρμα).
12 ερωτήσεις
Μέρος 2
Δύο ομάδες πέντε σύντομων μονόλογων (ένας ομιλητής). Κάθε ομάδα αφορά σε κοινό θέμα και έχει οκτώ επιλογές (A–H). Οι υποψήφιοι ταιριάζουν κάθε ομιλητή με την κατάλληλη επιλογή.
10 ερωτήσεις
Μέρος 3
Μία μεγαλύτερη συνομιλία ή μονόλογος (συνέντευξη, συζήτηση, παρουσίαση κ.τ.λ.) και ερωτήσεις κατανόησης. Οι υποψήφιοι ακούνε και επιλέγουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε ερώτηση.
8 ερωτήσεις
 
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 14 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων  Μέρος 1
Συνομιλία μεταξύ του εξεταστή και κάθε υποψήφιου. Ο εξεταστής ενθαρρύνει τους υποψήφιους να μιλήσουν για τους εαυτούς τους και να εκφράσουν προσωπικές απόψεις.
Μέρος 2
Μια σύντομη παρουσίαση («mini-presentation») από κάθε υποψήφιο σε επιχειρηματικό θέμα. Στους υποψήφιους δίνονται prompt που αποτελούν αφορμή για την παρουσίαση.
Μέρος 3
Μια σύντομη παρουσίαση («mini-presentation») από κάθε υποψήφιο σε επιχειρηματικό θέμα. Στους υποψήφιους δίνονται prompt που αποτελούν αφορμή για την παρουσίαση.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/16 - 18:05:55

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα