Μέτρα πρόληψης έναντι του ιού COVID-19 που λαμβάνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση κατά τη διάρκεια όλων των εξετάσεων που διεξάγει

Τα ακόλουθα μέτρα ισχύουν για όλες τις εξετάσεις που η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει έως τις 31 Ιουλίου 2020.

Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους εκ νέου.

Τα ακόλουθα μέτρα αφορούν αποκλειστικά στις εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν αφορά σε διεξαγωγή εξετάσεων αλλά σε γενικά προληπτικά μέτρα  έναντι του ιού COVID-19, ισχύουν η σχετική Ελληνική νομοθεσία και οι σχετικές κρατικές επίσημες οδηγίες.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά στη διεξαγωγή γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων και αποτελούν πρακτικές που διαφέρουν από τις συνήθεις, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διαβεβαιώνει ότι επ’ ουδενί δεν θα επηρεαστεί η βαθμολόγηση των υποψηφίων από τους εξεταστικούς φορείς. Οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται στα ακόλουθα και αφορά αποκλειστικά στη διεξαγωγή γραπτών ή/και προφορικών εξετάσεων ισχύει όπως συνήθως.

Γραπτές και προφορικές εξετάσεις

Προσωπικό εξετάσεων, κτίρια και αίθουσες εξετάσεων, εξοπλισμός

 • Πριν απασχοληθεί σε εξετάσεις, κάθε μέλος του προσωπικού εξετάσεών μας θα έχει υποβάλει δήλωση με προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τον ιό COVID-19. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα επιτρέψει να απασχοληθούν μέλη του προσωπικού εξετάσεων που δηλώσουν οτιδήποτε δείχνει έκθεσή τους στον ιό COVID-19.
 • Κάθε μέρα διεξαγωγής εξετάσεων, πριν αναλάβουν τα ημερήσια καθήκοντά τους, τα μέλη του προσωπικού εξετάσεών μας θα θερμομετρούνται με θερμόμετρα υπερύθρων τα οποία δεν απαιτούν σωματική επαφή.
  H Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν θα επιτρέψει να απασχολούνται μέλη του προσωπικού εξετάσεων με θερμοκρασία σώματος άνω των 37,3°C1 .
 • Κατά τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων, το προσωπικό εξετάσεών μας θα χρησιμοποιεί αντισηπτικό υγρό και θα φοράει γάντια και μάσκες προσώπου. H Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διαθέτει τέτοια επιπλέον αντικείμενα σε όλα τα κτίρια εξετάσεων.
 • Κατά τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων, όλες οι αίθουσες εξετάσεων θα αερίζονται επαρκώς και με φυσικό τρόπο. Σε περίπτωση που ο φυσικός αερισμός δεν είναι δυνατός, θα γίνεται χρήση κλιματιστικών σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη σχετική εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας2
 • Πριν τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής προφορικών εξετάσεων, όλα τα κτίρια και οι αίθουσες εξετάσεων καθώς και τα έπιπλα και ο εξοπλισμός θα απολυμαίνονται με κατάλληλο και επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τις σχετικές κρατικές επίσημες οδηγίες. 

Υποψήφιοι

 • Αποκλειστικά για τη δική τους προστασία και, γενικότερα, για την προστασία όλων, συνιστούμε έντονα σε υποψήφιους που περιλαμβάνονται σε ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από την πλέον πρόσφατη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση3 να μην συμμετάσχουν σε εξετάσεις που θα διεξάγουμε έως την 1η Ιουλίου 2020.    
 • Πριν συμμετάσχουν στις εξετάσεις, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν φόρμα με προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση4.
 • Πριν οι υποψήφιοι εισέλθουν σε αίθουσες εξετάσεων, το προσωπικό μας θα τους θερμομετρά με θερμόμετρα υπερύθρων τα οποία δεν απαιτούν σωματική επαφή.
  Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο σε οποιονδήποτε υποψήφιο με θερμοκρασία σώματος άνω των 37,3°C5. Σε τέτοια περίπτωση, η αίτηση συμμετοχής του συγκεκριμένου υποψήφιου θα μεταφερθεί σε ακόλουθη εξεταστική περίοδο.
 • Δεν επιτρέπεται σε υποψήφιους να φέρουν σε κτίρια εξετάσεων οποιαδήποτε προσωπικά αντικείμενα όπως τα ακόλουθα: κινητά τηλέφωνα ή άλλες τέτοιες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. smart watch)σημειώσεις/βιβλία, τσάντες, τσάντες χεριού, σακίδια κ.ά.
  Τα μόνα αντικείμενα τα οποία επιτρέπεται να φέρουν οι υποψήφιοι σε κτίρια εξετάσεων είναι τα ακόλουθα: αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ, ρολόι ή ρολόι χειρός, μαλακό μολύβι HB #2 (ή μαύρο/μπλε στυλό για τις εξετάσεις PETfS, FCEfS, CAE και CPE ή ξυλομπογιές για τις εξετάσεις YLE), γόμα, ξύστρα μολυβιών, χάρακας, εμφιαλωμένο νερό, αντισηπτικό υγρό, γάντια, μάσκα προσώπου.
  Από τα ανωτέρω αντικείμενα, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν τα ακόλουθα: αποδεικτικό ταυτότητας σε ισχύ, ρολόι ή ρολόι χειρός, μαλακό μολύβι HB #2 (ή μαύρο/μπλε στυλό για τις εξετάσεις PETfS, FCEfS, CAE και CPE ή ξυλομπογιές για τις εξετάσεις YLE). Το προσωπικό εξετάσεών μας δεν θα παρέχει στους υποψήφιους μολύβια (ή στυλό ή ξυλομπογιές), γόμες ή ξύστρες μολυβιών. Οι υποψήφιοι πρέπει να φοράνε συνεχώς τα ρολόγια χειρός τους.
  Σε περίπτωση που υποψήφιοι φέρουν σε κτίριο εξετάσεων οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από αυτά που επιτρέπονται, δεν θα υπάρχει δυνατότητα φύλαξής του και η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή κλοπή.
 • Ομάδες υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να συνοδεύονται από ένα άτομο στα κτίρια εξετάσεων. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των προφορικών και κυρίως των γραπτών εξετάσεων, οι συνοδοί δεν πρέπει να παραμένουν έξω από τα κτίρια εξετάσεων. 
 • Εφόσον επιθυμούν, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των προφορικών και γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους αντισηπτικό υγρό και να φοράνε τα δικά τους γάντια και μάσκες προσώπου. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διαθέτει τέτοια επιπλέον αντικείμενα σε όλα τα κτίρια εξετάσεων.
Γραπτές εξετάσεις
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκονται στο κτίριο εξετάσεων έως και 45 λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν λάβει. Κατά την άφιξή τους στο κτίριο εξετάσεων, με καθοδήγηση από το προσωπικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα εισέρχονται απευθείας στην αίθουσα όπου θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Οι υποψήφιοι δεν θα αναμένουν καθόλου εκτός ή εντός του κτιρίου εξετάσεων πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων.
 • Εφόσον επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους αντισηπτικό υγρό και να φοράνε τα δικά τους γάντια και μάσκες προσώπου. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διαθέτει τέτοια επιπλέον αντικείμενα σε όλα τα κτίρια εξετάσεων.
 • Το προσωπικό εξετάσεών μας θα εξασφαλίζει ότι η διάταξη καθημένων στις αίθουσες εξετάσεων είναι τέτοια ώστε όλα τα άτομα στις αίθουσες να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ τους.
 • Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να μοιράζονται οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ τους.  
 • Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε εξετάσεις περιλαμβάνουν διαλείμματα για τους υποψήφιους, αυτά θα γίνονται αποκλειστικά εντός της αίθουσας εξετάσεων. Δεν θα επιτρέπεται στους υποψήφιους να εξέρχονται από την αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 
Προφορικές εξετάσεις
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο κτίριο εξετάσεων 5 λεπτά πριν αρχίσει η προφορική εξέτασή τους. Πριν την έναρξη των προφορικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι δεν θα αναμένουν καθόλου εκτός του κτιρίου εξετάσεων.
 • Εφόσον επιθυμούν, οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους αντισηπτικό υγρό και να φοράνε τα δικά τους γάντια και μάσκες προσώπου. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διαθέτει τέτοια επιπλέον αντικείμενα σε όλα τα κτίρια εξετάσεων.
 • Οι εξεταστές μας θα εξασφαλίζουν ότι η διάταξη καθημένων στις αίθουσες εξετάσεων είναι τέτοια ώστε όλα τα άτομα στις αίθουσες να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ τους.
 • Οι εξεταστές θα φορούν μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων. Σε περίπτωση που υποψήφιοι επιθυμούν οι εξεταστές να επαναλάβουν οτιδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, μπορούν να το ζητήσουν. Αιτήματα τέτοιου είδους δεν θα επηρεάσουν τη βαθμολόγηση των υποψήφιων.
 • Ειδικά για όσες προφορικές εξετάσεις διεξάγονται με τουλάχιστον 2 υποψήφιους:
  • Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μόνον με 2 υποψήφιους. Δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις με 3 υποψήφιους. Σύμφωνα με τις οδηγίες των εξεταστών, οι 2 υποψήφιοι θα κάθονται απέναντι και αντικριστά ο ένας από τον άλλο με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ τους.
  • Κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων, δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους να μοιράζονται οποιοδήποτε αντικείμενο μεταξύ τους.
 • Ειδικά για όσες προφορικές εξετάσεις διεξάγονται από 2 εξεταστές:
  • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 2 εξεταστές όπως συνήθως, οι οποίοι θα κάθονται απέναντι και αντικριστά ο ένας από τον άλλο με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρων μεταξύ τους.
 • Ειδικά για τις προφορικές εξετάσεις ECPE του Michigan Language Assessment:
  • Κατά τη διάρκεια του σταδίου 4A («planning substage»), οι υποψήφιοι δεν θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και δεν θα μοιραστούν το ίδιο φύλλο πληροφοριών (prompt). Οι υποψήφιοι θα συνεργαστούν προκειμένου να προετοιμάσουν την παρουσίασή τους στον Examiner 2, συνομιλώντας πιο υψηλόφωνα απ’ ό,τι συνήθως και χρησιμοποιώντας ατομικό αντίγραφο του ίδιου φύλλου πληροφοριών.
  • Κατά τη διάρκεια των σταδίων 4B και 5, όταν ο Examiner 2 αναλαμβάνει τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ο εξεταστής θα παραμείνει καθισμένος.

1  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
2  ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ/23-4-2020
3  ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020 - ΦΕΚ 1856/Β/15-5-2020
4  «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19»/ Α. Π. : 1881/29.5.2020
5  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/06/03 - 10:25:34

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα