Περιγραφή του ETECT

Το ETECT προσφέρεται στα επίπεδα 5 και 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework - EQF).Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 ως μέρος της συνεχούς προσπάθειας προώθησης της κινητικότητας εργαζομένων και σπουδαστών στην Ευρώπη και αποτελείται από οκτώ επίπεδα προσόντων που αφορούν σε γνώση, δεξιότητες και δυνατότητες. Το πλαίσιο επιτρέπει την αντιστοίχιση επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Επίπεδο 5

Το επίπεδο 5 του ETECT αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να εφαρμόσει βασικές αρχές και αποτελεσματικές πρακτικές της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL). Επίσης, εξετάζει την γλωσσική συνειδητότητα, τη γνώση της λειτουργίας της Αγγλικής και την ικανότητα μετάδοσης αυτής της γνώσης στους μαθητές με τρόπο που διευκολύνει τη μάθηση.

Η πιστοποίηση επιπέδου 5 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που είναι νέοι στον χώρο. Ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Επίπεδο 7:

Το επίπεδο 7 του ETECT αξιολογεί την εξειδικευμένη γνώση των σύγχρονων θεωριών της γλωσσικής κατάκτησης των αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας. Το τεστ επίσης εξετάζει τη γνώση της Αγγλικής σε ανώτερο επίπεδο. Οι υποψήφιοι πρέπει αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκφράσουν τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και πρακτικής σε γραπτό κείμενο το οποίο στηρίζεται σε ακαδημαϊκές αναφορές.

Η πιστοποίηση του επιπέδου 7 είναι κατάλληλη για επαγγελματίες που διαθέτουν διδακτική εμπειρία προτεινόμενης διάρκειας τριών ετών και επιθυμούν να αναπτύξουν κριτική θεώρηση σχετικών γνωστικών θεμάτων ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στον χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών. Το επίπεδο 7 ανταποκρίνεται στην γνώση και στις δεξιότητες που αποκτούνται από την παρακολούθηση μεταλυκειακού προγράμματος εκπαίδευσης καθηγητών διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών το οποίο συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση (Practicum).

Δείτε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/12 - 18:50:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα