Περιγραφή του TKT

Το TKT διακρίνεται σε ενότητες (modules) οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες ή σε όσες χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται απόλυτη ευελιξία στο πώς και πότε συμμετέχουν οι υποψήφιοι στο TKT καθώς λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα στην οποία επιτυγχάνουν.

Βασικές ενότητες

Module 1: Background to language teaching
Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των όρων και εννοιών που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία της Αγγλικής και επικεντρώνεται στους παράγοντες που διέπουν την εκμάθηση της Αγγλικής.

Το TKT: Module 1 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:

  • describing language and language skills (40 ερωτήσεις)
  • background to language learning (15 ερωτήσεις)
  • background to language teaching (25 ερωτήσεις)

Module 2: Planning for language teaching
Επικεντρώνεται στις δεξιότητες και στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεμονωμένων μαθημάτων ή σειράς μαθημάτων. Επίσης, εξετάζει  τη γλωσσική αξιολόγηση και τις πηγές που χρειάζονται για το σχεδιασμό μαθημάτων.

Το TKT: Module 2 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • planning and preparing a lesson or a sequence of lessons (40 ερωτήσεις)
  • selection and use of resources (40 ερωτήσεις).

Module 3: Classroom management 
Αξιολογεί τη γνώση όσων συμβαίνουν στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το ρόλο του καθηγητή στη διαχείριση τάξης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίηση της επικοινωνίας στην τάξη.

Το TKT: Module 3 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • teachers’ and learners’ language in the classroom (40 ερωτήσεις)
  • classroom management (40 ερωτήσεις).

+ TKT: Practical


Specialist modules


+ TKT: Knowledge About Language


+ TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL)


+ TKT: Young Learners


Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 22:13:57

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα