Πρακτικές Πληροφορίες

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ECCE στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;
Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
 
Πού διεξάγονται οι εξετάσεις ECCE;
Eξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.
Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ECCE;
Οι υποψήφιοι των εξετάσεων του Μαΐου λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιουλίου. Οι υποψήφιοι των εξετάσεων Δεκεμβρίου λαμβάνουν τα αποτελέσματα τέλη Ιανουαρίου. 
Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων ECCE λαμβάνουν με προσωπική επιστολή το Δελτίο Επίδοσης στο οποίο αναγράφεται η συνολική και ανά τμήμα εξέτασης βαθμολογία. Αντίγραφο της βαθμολογίας των εξετάσεων αποστέλλεται και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία επιμελούνται την προετοιμασία των υποψηφίων.
 
Τα αποτελέσματα είναι, επίσης, διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ORFEAS και για τους μεμονωμένους υποψήφιους μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης
Μάθετε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 12:38:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα