Ανανεωμένα Δομή και Περιεχόμενο του ECPE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ανανεωμένα δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων ECPE, σε ισχύ από την εξεταστική περίοδο που θα διεξαχθεί στις 23 Μαΐου 2021:

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 45 λεπτά Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ πρότασης/άρθρου ή έκθεσης και γράφουν αντιστοίχως, λαμβάνοντας υπόψη και παρουσιάζοντας πολλαπλές απόψεις. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία/ιδέες από τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα στο γραπτό τους. 1 θέμα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
50 λεπτά

Μέρος 1 – ακούγεται μία φορά
(πολλαπλή επιλογή)

Είκοσι σύντομοι διάλογοι που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας με 4 επιλογές απαντήσεων. Οι ερωτήσεις και οι επιλογές απαντήσεων είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο (test booklet).

50

Μέρος 2 – ακούγεται μία φορά
(πολλαπλή επιλογή)

Τρεις σύντομες ομιλίες που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις η κάθε μία. Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.

Μέρος 3 – ακούγεται δύο φορές
(πολλαπλή επιλογή)

Δύο αποσπάσματα από ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις το καθένα. Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν το κάθε απόσπασμα. Δίνονται τρεις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.


Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GCVR)
55 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων ή φράσεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

16

Cloze (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι διαβάζουν δύο σύντομα κείμενα τύπου cloze, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

20

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία λέξη έχει τη σωστή σημασία για το συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.

16

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Τρία κείμενα με διαφορετικά θέματα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα. Δίνονται τέσσερεις επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

18
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Δύο υποψήφιοι: 25-35 λεπτά

(Τρεις υποψήφιοι: 35-45 λεπτά)

Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια μεταξύ δύο (ή τριών) υποψήφιων και δύο εξεταστών σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με κείμενο.

 

5 στάδια

 

  • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GCVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των γραπτών εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντικατοπτρίζουν τη γενική γλωσσική προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.

  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και, επομένως, η βαθμολογία τους δεν επηρεάζεται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/03/12 - 17:07:15

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα