Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει ανοικτές και αδιάβλητες εξετάσεις γλωσσομάθειας από το 1957. Η διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας και εξετάσεων που οδηγούν σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού μας προσανατολισμού ως μη-κερδοσκοπικού οργανισμού ενισχύοντας τις προοπτικές του κοινού μας για επιτυχημένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία ή προσωπική εξέλιξη.

Οι δράσεις που αναλαμβάνει το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται, καθώς και οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει υπηρετούν πλήρως τη στρατηγική επιλογή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για κοινωνική προσφορά.

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 20:20:12

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα