Μάθετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων TOEFL iBT® και παραλάβετε την αναλυτική σας βαθμολογία (Score Report)

Οι τρόποι ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ETS® που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση ποικίλουν ανάλογα με την κάθε εξέταση:

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/05 - 10:19:23

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα