Εξεταστικά Επίπεδα

Το Μάιο του 2011, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) για πρώτη φορά διοργανώνει εξετάσεις για τα έξι επίπεδα ελληνομάθειας, Α1 (Α1 για παιδιά από 8 έως 12 ετών και Α1 για εφήβους και ενηλίκους), Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

Η αντιστοιχία των παραπάνω επιπέδων με τα παλαιά επίπεδα ελληνομάθειας του ΚΕΓ καθώς και με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) έχει ως εξής:

 

Παλαιά επίπεδα ΚΕΓ

Νέα επίπεδα ΚΕΓ

Επίπεδα ΚΕΠΑ

 

Α1 για παιδιά 8-12 ετών και

Α1 για εφήβους / ενηλίκους

Στοιχειώδης γνώση

A1

Α

Α2 Βασική γνώση

A2

Β

Β1 Μέτρια γνώση

B1

Γ

Β2 Καλή γνώση

B2

Δ

Γ1 Πολύ καλή γνώση

Γ1

 

Γ2 Άριστη γνώση

Γ2

Eπεξήγηση συντομογραφιών

Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/02/09 - 14:30:25

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα