Αποτελέσματα και πιστοποιητικά Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Αποτελέσματα

 • Εάν είστε Ιδιοκτήτης Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητής, έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα των μαθητών σας μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (χρειάζεστε τον προσωπικό εξαψήφιο κωδικό και την ημερομηνία γέννησης υποψηφίου).
 • Εάν είστε υποψήφιος, έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματά σας μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (χρειάζεστε τον προσωπικό εξαψήφιο κωδικό και την ημερομηνία γέννησής σας).
 • Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν υπογεγραμμένο ατομικό δελτίο επιτυχίας/αποτυχίας σε έντυπη μορφή, πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Αναβαθμολόγηση

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν επανεξέταση του γραπτού τους, μπορούν να το κάνουν  καταθέτοντας τέλος αναβαθμολόγησης σε τραπεζικό λογαριασμό που διατίθεται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Όλα τα σχετικά ερωτήματα και τα αιτήματα αναβαθμολόγησης πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Παραλαβή/Αποστολή πρωτότυπων πιστοποιητικών

Ιδιοκτήτες και καθηγητές σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
 • Τα πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας και Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποστέλλονται με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.
 • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Η παράδοση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες υποψήφιους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητή που έχει εγγράψει τους υποψήφιους.
 • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν μεριμνά για την αποστολή πιστοποιητικών υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις αποκλειστικά για μαθητές Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕK).
 • Τα ανωτέρω αφορούν μόνο σε υποψήφιους που συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Επιτυχόντες μεμονωμένοι υποψήφιοι
 • Τα πιστοποιητικά Επάρκειας της Ελληνομάθειας και Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποστέλλονται με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.
 • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Τα ανωτέρω αφορούν μόνο σε υποψήφιους που συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Άλλες περιπτώσεις

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Βεβαίωση απώλειας/καταστροφής πιστοποιητικού
 • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών
 • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών
 • Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει μόνο υποψήφιους που συμμετέχουν σε εξετάσεις που διεξάγει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
 • Βεβαίωση εγγραφής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)

Για τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική αίτηση.

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/12/17 - 10:11:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα