Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας διεξάγονται μία φορά το  χρόνο, μέσα Μαΐου. Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς διεξάγονται τρεις φορές το  χρόνο, Ιανουάριο, Μάιο και Νοέμβριο.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Δευτέρα έως Παρασκευή και οι προφορικές την ίδια ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας που διοργανώνει στην Αθήνα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Eξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας A1 (για παιδιά 8-12 ετών & εφήβους και ενηλίκους) Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 65 €
A2 Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 65 €
B1 Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 65 €
B2 Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 73 €
Γ1 Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 73 €
Γ2 Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 73 €

Περίοδος  Εγγραφών: από 1 έως 28 Ιουνίου 2021

Υποβολή αιτήσεων: μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Eξετάσεις Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς A2 Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 (πρωί)

65€

Από 12 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

65€

Από 1 έως 28 Ιουνίου 2021

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/04/08 - 11:51:28

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα