Πρόγραμμα, εξέταστρα & περίοδος εγγραφών εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας

Οι εξετάσεις σε όλα τα επίπεδα για το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας διεξάγονται μία φορά το  χρόνο, μέσα Μαΐου. Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς διεξάγονται τρεις φορές το  χρόνο, Ιανουάριο, Μάιο και Νοέμβριο.

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Δευτέρα έως Παρασκευή και οι προφορικές την ίδια ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας που διοργανώνει στην Αθήνα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Eξετάσεις για την Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας A1 (για παιδιά 8-12 ετών & εφήβους και ενηλίκους) Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 (πρωί) * 65 €
A2 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  2020 (πρωί) * 65 €
B1 Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 (πρωί) * 65 €
B2 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 (πρωί) * 73 €
Γ1 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  2020 (μεσημέρι) * 73 €
Γ2 Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 (μεσημέρι) * 73 €

Περίοδος  Εγγραφών: από 1 έως 28 Ιουνίου 2020

Υποβολή αιτήσεων: μέσω της ιστοσελίδας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Eξετάσεις Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς
Eξέταση Επίπεδο Ημερομηνία Eξέταστρα
Πιστοποιητικό ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς A2 Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (πρωί)

65€

Από 18 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου 2019

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  2020 (πρωί) *

65€

Από 1 έως 28 Ιουνίου 2020

 

*Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανακοίνωσε ότι, εξαιτίας των συνθηκών σε εξέλιξη λόγω του COVID-19, οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας που είχαν   προγραμματιστεί για τις 18, 19, και 20 Μαΐου μεταφέρονται το Φθινόπωρο του 2020.

Σχετικά με τη μεταφορά των εξετάσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση και καταβάλει εξέταστρα θα εγγραφούν αυτόματα στη νέα εξεταστική περίοδο το Φθινόπωρο του 2020 χωρίς άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.
  • Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν καταβάλει εξέταστρα καθώς και όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους πριν τη νέα εξεταστική περίοδο.
  • Η νέα περίοδος εγγραφών καθώς και οι ημερομηνίες της νέας εξεταστικής περιόδου θα ανακοινωθούν έγκαιρα, μέσω του ιστότοπου της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
     
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/05/27 - 14:58:38

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα