Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις BCCE™, ALCE™, ABLE B2 και STYLE

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων BCCE™, ALCE™, ABLE B2 και STYLE στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις BCCE™, ALCE™, ABLE B2 και STYLE στην Ελλάδα;

Οι εξετάσεις ABLE B2 διεξάγονται στην Ελλάδα δύο φορές ανά έτος, τον Ιανουάριο και Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. 

Οι εξετάσεις BCCE™, ALCE™ και STYLE διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα της Ελλάδας. Οι εξετάσεις είναι δυνατόν να προσφερθούν και σε άλλες ημερομηνίες εκτός των τακτικών εξεταστικών περιόδων, κατόπιν αιτήματος. (Ισχύουν προϋποθέσεις.)

Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται συνήθως Σάββατο ή Κυριακή και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις BCCE™, ALCE™, ABLE B2 και STYLE;

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.

Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων BCCE™, ALCE™, ABLE B2 και STYLE;

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων προωθούνται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από το Hellenic American University. Οι υποψήφιοι BCCE™ και ALCE™ λαμβάνουν τα αποτελέσματα περίπου δύο μήνες μετά την εξεταστική περίοδο στην οποία έχουν συμμετάσχει. Οι υποψήφιοι των εξετάσεων ABLE B2 και STYLE λαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους συνήθως έξι εβδομάδες μετά την ημερομηνία της εξέτασης στην οποία συμμετείχαν.

Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας Orfeas της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αποθηκεύουν τις  επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων (score reports) από το Hellenic American University για τους μαθητές τους. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι λαμβάνουν τις αναφορές αποτελεσμάτων τους μέσω email. Οι επίσημες αναφορές αποτελεσμάτων αποστέλλονται ταχυδρομικώς μόνο στους μεμονωμένους υποψήφιους που δεν έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή τους. 

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/02/08 - 14:37:59

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα