Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων MYLE

Όλες οι ενότητες των εξετάσεων MYLE βαθμολογούνται στις Η.Π.Α. από το Michigan Language Assessment.

Οι εξεταστές προφορικών εξετάσεων βαθμολογούν τα προφορικά τεστ. Κατόπιν, οι βαθμολογίες των προφορικών τεστ αποστέλλονται στο Michigan Language Assessment μαζί με τα συμπληρωμένα εξεταστικά τετράδια κατανόησης προφορικού λόγου (listening) και κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου (reading & writing).

Τα συμπληρωμένα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται προσεκτικά από ομάδα εκπαιδευμένων βαθμολογητών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει αποτελέσματα τα οποία είναι όσο το δυνατόν δίκαια, όλα τα τεστ ελέγχονται δύο φορές έκαστο. Η ορθογραφία πρέπει να είναι απολύτως σωστή στα περισσότερα μέρη του τεστ.

Δεν υπάρχει επιτυχής ή αποτυχούσα βαθμολογία. Συνήθως 4 εβδομάδες μετά την εξέταση στην οποία συμμετείχαν, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικά τα οποία περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Βαθμό ανά ενότητα της εξέτασης έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορέσουν να εντοπίσουν τα σημεία στα οποία είχαν καλή επίδοση και εκείνα στα οποία πρέπει να βελτιωθούν.
  • Συνολικό βαθμό.

Ο ανώτατος βαθμός είναι πέντε μετάλλια ανά ενότητα. Αποτέλεσμα ενός μεταλλίου σημαίνει ότι ο υποψήφιος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά στη δεξιότητα της ενότητας ενώ  αποτέλεσμα πέντε μεταλλίων σημαίνει ότι ο υποψήφιος είχε πολύ καλή επίδοση στη δεξιότητα της ενότητας και απάντησε σωστά τις περισσότερες ερωτήσεις.

Ο ανώτατος συνολικός βαθμός είναι 15 μετάλλια. Συνολικός βαθμός 10 μεταλλίων και άνω σημαίνει ότι ο υποψήφιος είναι έτοιμος να αρχίσει να προετοιμάζεται για συμμετοχή στις εξετάσεις MYLE που ακολουθούν.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/11/01 - 11:34:09

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα