Δομή και Περιεχόμενο του ΚΕΤ for Schools

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων / ασκήσεων
Κατανόηση γραπτού λόγου (reading) & Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 1 ώρα και 10 λεπτά Μέρος 1
Οκτώ σύμβολα, σημειώσεις ή άλλα πολύ σύντομα κείμενα (A–H) και πέντε προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχήσουν κάθε πρόταση με το σωστό σύμβολο ή σημείωση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Πέντε ερωτήσεις για το ίδιο θέμα ή προτάσεις για το ίδιο θέμα που φτιάχνουν μια ιστορία. Κάθε πρόταση έχει μια λέξη που λείπει και οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή λέξη (A, B ή C) για να συμπληρώσουν την πρόταση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Οι πρώτες πέντε ερωτήσεις αφορούν πράγματα που οι υποψήφιοι αναφέρουν σε μια συνομιλία. Για κάθε πρόταση οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τι λέει ο άλλος συνομιλητής μετά (A, B ή C). Το δεύτερο μέρος του Μέρους 3 είναι μια μεγαλύτερη συνομιλία από την οποία απουσιάζουν ορισμένες προτάσεις. Οι υποψήφιοι έχουν μια λίστα με προτάσεις  (A–H) και πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση για κάθε κενό.
10 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα μεγάλο κείμενο είτε τρία σύντομα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν το κείμενο ή τα κείμενα και επτά προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν αν η κάθε πρόταση είναι Σωστή (Α), Λάθος (Β) Δεν αναφέρεται στο Κείμενο(C).
7 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ αριθμημένα κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη που λείπει και οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C).
8 ερωτήσεις
Μέρος 6
Πέντε προτάσεις που μοιάζουν με τους ορισμούς που οι υποψήφιοι θα διάβαζαν σε ένα λεξικό.  Στους υποψηφίους δίνεται το πρώτο γράμμα της λέξης και ο συνολικός αριθμός των γραμμάτων που την απαρτίζουν και εκείνοι πρέπει να τη συμπληρώσουν. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 7
Ένα σύντομο κείμενο, για παράδειγμα ένα γράμμα ή μια καρτ-ποστάλ. 10 λέξεις λείπουν και οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τη σωστή λέξη για κάθε κενό.
10 ερωτήσεις
Μέρος 8
Δύο σύντομα κείμενα προς ανάγνωση. Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες στα κείμενα για να συμπληρώσουν τη φόρμα σωστά.
5 ερωτήσεις
Μέρος 9
Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα σύντομο μήνυμα, σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ή καρτ-ποστάλ. Οι οδηγίες καθοδηγούν τους υποψηφίους όσον αφορά τον παραλήπτη και το περιεχόμενο.
1 ερώτηση
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 30 λεπτά (συμπεριλαμβανομένων 8 λεπτών για την αντιγραφή των απαντήσεων στην αντίστοιχη φόρμα απαντήσεων Μέρος 1
Πέντε σύντομοι διάλογοι. Για κάθε διάλογο υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες (A, B ή C). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τους διαλόγους και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Ένας μεγαλύτερος διάλογος και δύο λίστες με λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν το διάλογο και να αντιστοιχίσουν τα στοιχεία της μίας λίστας με εκείνα της άλλης. Για παράδειγμα τα άτομα με το φαγητό που τους αρέσει ή τις ημέρες της εβδομάδας με δραστηριότητες.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας διάλογος με ορισμένες ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν το διάλογο και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε ερώτηση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μια ηχογράφηση με ορισμένες πληροφορίες. Οι υποψήφιοι ακούν την ηχογράφηση και πρέπει να γράψουν τις πληροφορίες που ακούν σε ένα μήνυμα ή σε κάποια σημείωση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένας μονόλογος (ένα άτομο μιλάει). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να συμπληρώσουν ένα μήνυμα ή κάποιες σημειώσεις.
5 ερωτήσεις
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 8–10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1
Συνομιλία με τον εξεταστή. Ο εξεταστής κάνει στους υποψήφιους  κάποιες ερωτήσεις για τον εαυτό τους και εκείνοι απαντούν.
2 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δίνει στους υποψηφίους ορισμένες πληροφορίες ή τους  δείχνει μια κάρτα με ορισμένες ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να συνομιλήσουν μεταξύ τους και να ρωτήσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:41:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα