Δομή και Περιεχόμενο A2 Key (KET) for Schools

Από 1η Ιανουαρίου 2020, αλλαγές στις εξετάσεις A2 Key (KET) for Schools έχουν τεθεί σε ισχύ. Στον παρακάτω πίνακα, οι αλλαγές επισημαίνονται με έντονα γράμματα.  

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση και
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and
Writing)
1 ώρα Reading-Μέρος 1
Έξι σύντομα email, ανακοινώσεις, σημάνσεις ή γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα και τρεις προτάσεις δίπλα τους (A, B, C). Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν ποια πρόταση αντιστοιχεί στο νόημα του email, ανακοίνωσης, σήμανσης ή γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος.
6 ερωτήσεις
Reading-Μέρος 2
Επτά ερωτήσεις και τρία σύντομα κείμενα ίδιας θεματολογίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε ερώτηση με ένα από τα κείμενα.
7 ερωτήσεις
Reading-Μέρος 3
Ένα μεγαλύτερο κείμενο, για παράδειγμα, ένα απλοποιημένο άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού και πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις επιλογές (A, B, C) η καθεμία. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση.
5 ερωτήσεις
Reading-Μέρος 4
Ένα σύντομο κείμενο με έξι αριθμημένα κενά και τρεις λέξεις που παρέχονται για επιλογή σε κάθε κενό. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια από τις τρεις λέξεις ταιριάζει σε κάθε κενό.
6 ερωτήσεις
Reading-Μέρος 5
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν έξι κενά σε ένα ή περισσότερα κείμενα χρησιμοποιώντας μεμονωμένες λέξεις.
6 ερωτήσεις
Writing-Μέρος 6
Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα μήνυμα 25 ή περισσότερων λέξεων (π.χ. ένα σημείωμα ή ένα email) ως απάντηση σε πληροφορίες που δίνονται.
1 ερώτηση
Writing-Μέρος 7
Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μια σύντομη ιστορία, 35 ή περισσότερων λέξεων, βασισμένη σε τρεις εικόνες (prompts).
1 ερώτηση
       
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 30 λεπτά Μέρος 1
Υπάρχουν πέντε σύντομες ηχογραφήσεις, κάθε μια από αυτές με μια ερώτηση και τρεις εικόνες. Οι υποψήφιοι ακούν το ηχογραφημένο κείμενο και επιλέγουν τη σωστή εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν ένα μεγαλύτερο κείμενο, να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να γράψουν μόνο ΜΙΑ λέξη στα κενά (αριθμό, ημερομηνία ή ώρα) σε μορφή σημείωσης.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Μια καθημερινή συζήτηση και πέντε ερωτήσεις με 3 επιλογές. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τη συζήτηση και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε ερώτηση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι μονόλογοι ή διάλογοι -ο καθένας τους περιγράφοντας μια σκηνή- μια ερώτηση και τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι ακούν την ηχογράφηση και επιλέγουν την απάντηση εκείνη που απαντά καλύτερα την κάθε ερώτηση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια μεγαλύτερη συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν στοιχεία από 2 λίστες εντοπίζοντας απλές πληροφορίες στη συνομιλία.
5 ερωτήσεις
       
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 8–10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1
Συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής υποβάλλει ορισμένες γενικές ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο με τη σειρά του. Οι υποψήφιοι απαντούν στον εξεταστή, παρέχοντας πραγματικές ή προσωπικές πληροφορίες.
2 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δίνει στους υποψηφίους κάποιες εικόνες για ένα θέμα, π.χ. «διακοπές» και οι υποψήφιοι μιλούν μεταξύ τους, συγκρίνοντας, περιγράφοντας και εκφράζοντας την άποψή τους.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/06 - 15:46:51

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα