Υποχρεωτική φωτογράφιση υποψηφίων εξετάσεων CAE και CPE

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ‘paper-based’ εξετάσεις ή/και στις εξετάσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) υποχρεούνται να φωτογραφίζονται κατά την ημέρα της εξέτασης.

Αυτός ο νέος κανονισμός αποτελεί ένα από τα μέτρα που έχει λάβει το Cambridge English με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια και ακεραιότητα των εξετάσεων Cambridge English.

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

  • Ο κανονισμός ισχύει για τις εξετάσεις CAE και CPE που διεξάγει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Δεν ισχύει για όσες εξετάσεις του Cambridge English απευθύνονται σε σχολεία (έχουν την ένδειξη «for schools»).
  • Η φωτογράφιση διεξάγεται είτε κατά την ημέρα της προφορικής εξέτασης είτε κατά την ημέρα της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων.
  • Η φωτογράφιση διεξάγεται από προσωπικό του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό του Cambridge English.
  • Για λόγους επιπλέον ασφάλειας, όλα τα φωτογραφικά αρχεία κωδικοποιούνται. Μόλις τα αρχεία μεταφερθούν και αποθηκευτούν στον ασφαλή ιστότοπο Cambridge Results Verification Service website, όλα τα τοπικά αντίγραφα των κωδικοποιημένων αρχείων διαγράφονται.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν ποιος έχει πρόσβαση στα αποτελέσματά τους και στη φωτογραφία τους δίνοντας τον ατομικό τους Αριθμό Υποψηφίου (Candidate ID number) και το Μυστικό Αριθμό Υποψηφίου (Candidate Secret Number) σε πανεπιστήμια, εργοδότες, και σε όσους οργανισμούς επιθυμούν προκειμένου να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους.
  • Οι φωτογραφίες είναι μεγέθους διαβατηρίου.

Οι υποψήφιοι εξετάσεων C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) που είναι 18 ετών και άνω ή οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες των υποψηφίων που είναι κάτω από 18 ετών οφείλουν να διαβάσουν τις σχετικές πληροφορίες, να συμπληρώσουν και υπογράψουν το έντυπο Test Day Photo Consent Form και να το υποβάλουν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

► Κατεβάστε το έντυπο Test Day Photo Consent Form της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Δείτε επίσης:
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/04/15 - 13:43:11

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα